Отблокиране на чакрите

Отблокиране на чакрите. Чакрите представляват седем кръгообразни енергийни центъра, които приемат, преобразуват, натрупват и разпределят космическата и земна енергия, приспособявайки ги към човека. От центъра на всяка чакра излиза стъбло, насочено към гръбначния стълб.

Чакрите на различните хора се различават твърде много по своите размери и яркост. И даже при един и същ човек някои могат да бъдат повече, други по-малко развити. Но има едно общо за всички правило: без енергийните потоци на Земята и Космоса нашите тела просто не биха могли да съществуват. Потоците се срещат в нас и работят за нашата еволюция, тъй като ние сме деца на Земята и Космоса.

Често се случва блокиране на чакрите и това не е рядкост. Нашите емоционални състояния могат да доведат до блокажи в чакрите, което води до нарушаване на циркулацията на енергията и в резултат неприятности, влошено здравословно състояние, социална деградация.

Тук са изброени само основните състояния, които могат да блокират нашите чакри:

oтблокиране на чакрите1. Първа чакра – цвят червен; опашна кост – Съединение със Земята – отговаря за жизнената сила на човека.

Блокировката настъпва , ако човек изпитва СТРАХ. За подобряване на работата на чакрата и снемане на блокажа, не оставяйте страховете си настрана, а се изправете пред тях. Погледнете ги „в лице” и ги наредете „по рафтовете”.

2. Втора чакра – цвят оранжев; малко по-ниско от пъпа – отговаря за творческата реализация и за удовлетворяване на потребностите.

Блокировката настъпва, ако човек изпитва ВИНА. Това е разрушително състояние. Всеки, който го изпитва се чувства като в лепкав пашкул от безизходица. Отблокирането става, както и при първата чакра.

Не бягайте, разбере в какво виждате вината си. Погледнете на ситуацията от друг ъгъл.

3. Трета чакра – цвят жълт; пъп – енергийния център на нашия организъм – отговаря за силата на нашите намерения.

Блокирането настъпва, ако човек изпитва СРАМ, РАЗОЧАРОВАНИЕ. За съжаление, на това ни учат още в училище, опитвайки се да заклеймят детето с думите „Не те ли е срам?” Така се блокира не само третата, но и втората чакра, като отблокирането става по същия начин, както при първите две.

4. Четвърта чакра – цвят зелен; сърце – участва във всички процеси от живота на човека.

Блокирането настъпва, когато човек изпитва СКРЪБ. Това е силно разрушително емоционално състояние. Когато тази чакра се затваря, човек изпитва неприятно, болезнено чувство в областта на сърцето. Отблокирането става по- трудно в сравнение с другите чакри, тъй като съпровождащото това състояние чувство на апатия не позволява на човек трезво да погледне на проблемите. Нужна е голяма сила на волята, за да може в състояние на скръб да се анализира ситуацията, да се види причината и да се погледне към нея от друг ъгъл.

5. Пета чакра – цвят небесно син; гърло – активира обмяната на веществата, комуникацията.

Блокирането настъпва, когато човек избира ЛЪЖАТА, ЛЪЖАТА КЪМ САМИЯ СЕБЕ СИ.

Това навярно е най-сложното – да не лъжеш. Особено, ако общуваме с хора, които постоянно лъжат. Те виждат и в другите лъжа дори когато не ги мамят. За съжаление, лъжата е „заразна”. Ако анализирате това състояние и внимателно се вгледате как се ражда, то ще разберете, че то е като вирус, който се предава един на друг. Трудно е да се имунизираме против него. Трудно, но не и невъзможно. Не отговаряйте със същото на лъжеца, бъдете честни пред себе си.

6. Шеста чакра – цвят син; средата на челото, третото око – настройва тялото за контакт с подсъзнанието, с духовната воля.

Блокира се, когато човек ЖИВЕЕ С ИЛЮЗИИ. Не бива да вземате за себе си повече, отколкото можете „да носите”. „Звездната болест” винаги води до падение. Вие ставате слепи и глухи за всичко.

Приемете това, което имате, а не това, което има съседа. Не се опитвайте да бъдете нещо повече от ближния си. Мечтите се сбъдват само когато са реални.

7. Седма чакра – виолетов цвят; над короната на главата – съединение с космическата енергия.

Би могла да се блокира, ако човек изпитва силна ПРИВЪРЗАНОСТ КЪМ ВСИЧКО ЗЕМНО – дом, кола, работа, хора. Трябва да се научим да пускаме всичко. Най-сложното е да пуснем човека, когото обичаме. Но можем да го направим, приемайки, че любовта не е материална.

Не приемайте вашата привързаност към земното за догма, не слагайте на всичко клеймо „МОЕ”. Освободете се от всичко, пуснете го свободно.

Още по темата:

Симптоми за блокирани чакри

Функциониране на чакрите

Заредени камъни и кристали

I чакра (Муладхара)

II чакра (Свадхистана)

III Чакра (Манипура)

IV чакра (Анахата)

V чакра (Вишудха)

VI Чакра (Аждна)

VII Чакра (Сахасрара)

Енергетика на тъканите и кожите

Лечебни картинки

Свързани публикации