Още резултати

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Отблокиране на чакрите

Отблокиране на чакрите. Чакрите представляват седем кръгообразни енергийни центъра, които приемат, преобразуват, натрупват и разпределят космическата и земна енергия, приспособявайки ги към човека. От центъра на всяка чакра излиза стъбло, насочено към гръбначния стълб.

Чакрите на различните хора се различават твърде много по своите размери и яркост. И даже при един и същ човек някои могат да бъдат повече, други по-малко развити. Но има едно общо за всички правило: без енергийните потоци на Земята и Космоса нашите тела просто не биха могли да съществуват. Потоците се срещат в нас и работят за нашата еволюция, тъй като ние сме деца на Земята и Космоса.

Често се случва блокиране на чакрите и това не е рядкост. Нашите емоционални състояния могат да доведат до блокажи в чакрите, което води до нарушаване на циркулацията на енергията и в резултат неприятности, влошено здравословно състояние, социална деградация.

Тук са изброени само основните състояния, които могат да блокират нашите чакри:

oтблокиране на чакрите1. Първа чакра – цвят червен; опашна кост – Съединение със Земята – отговаря за жизнената сила на човека.

Блокировката настъпва , ако човек изпитва СТРАХ. За подобряване на работата на чакрата и снемане на блокажа, не оставяйте страховете си настрана, а се изправете пред тях. Погледнете ги „в лице” и ги наредете „по рафтовете”.

2. Втора чакра – цвят оранжев; малко по-ниско от пъпа – отговаря за творческата реализация и за удовлетворяване на потребностите.

Блокировката настъпва, ако човек изпитва ВИНА. Това е разрушително състояние. Всеки, който го изпитва се чувства като в лепкав пашкул от безизходица. Отблокирането става, както и при първата чакра.

Не бягайте, разбере в какво виждате вината си. Погледнете на ситуацията от друг ъгъл.

3. Трета чакра – цвят жълт; пъп – енергийния център на нашия организъм – отговаря за силата на нашите намерения.

Блокирането настъпва, ако човек изпитва СРАМ, РАЗОЧАРОВАНИЕ. За съжаление, на това ни учат още в училище, опитвайки се да заклеймят детето с думите „Не те ли е срам?” Така се блокира не само третата, но и втората чакра, като отблокирането става по същия начин, както при първите две.

4. Четвърта чакра – цвят зелен; сърце – участва във всички процеси от живота на човека.

Блокирането настъпва, когато човек изпитва СКРЪБ. Това е силно разрушително емоционално състояние. Когато тази чакра се затваря, човек изпитва неприятно, болезнено чувство в областта на сърцето. Отблокирането става по- трудно в сравнение с другите чакри, тъй като съпровождащото това състояние чувство на апатия не позволява на човек трезво да погледне на проблемите. Нужна е голяма сила на волята, за да може в състояние на скръб да се анализира ситуацията, да се види причината и да се погледне към нея от друг ъгъл.

5. Пета чакра – цвят небесно син; гърло – активира обмяната на веществата, комуникацията.

Блокирането настъпва, когато човек избира ЛЪЖАТА, ЛЪЖАТА КЪМ САМИЯ СЕБЕ СИ.

Това навярно е най-сложното – да не лъжеш. Особено, ако общуваме с хора, които постоянно лъжат. Те виждат и в другите лъжа дори когато не ги мамят. За съжаление, лъжата е „заразна”. Ако анализирате това състояние и внимателно се вгледате как се ражда, то ще разберете, че то е като вирус, който се предава един на друг. Трудно е да се имунизираме против него. Трудно, но не и невъзможно. Не отговаряйте със същото на лъжеца, бъдете честни пред себе си.

6. Шеста чакра – цвят син; средата на челото, третото око – настройва тялото за контакт с подсъзнанието, с духовната воля.

Блокира се, когато човек ЖИВЕЕ С ИЛЮЗИИ. Не бива да вземате за себе си повече, отколкото можете „да носите”. „Звездната болест” винаги води до падение. Вие ставате слепи и глухи за всичко.

Приемете това, което имате, а не това, което има съседа. Не се опитвайте да бъдете нещо повече от ближния си. Мечтите се сбъдват само когато са реални.

7. Седма чакра – виолетов цвят; над короната на главата – съединение с космическата енергия.

Би могла да се блокира, ако човек изпитва силна ПРИВЪРЗАНОСТ КЪМ ВСИЧКО ЗЕМНО – дом, кола, работа, хора. Трябва да се научим да пускаме всичко. Най-сложното е да пуснем човека, когото обичаме. Но можем да го направим, приемайки, че любовта не е материална.

Не приемайте вашата привързаност към земното за догма, не слагайте на всичко клеймо „МОЕ”. Освободете се от всичко, пуснете го свободно.

Още по темата:

Симптоми за блокирани чакри

Функциониране на чакрите

Заредени камъни и кристали

I чакра (Муладхара)

II чакра (Свадхистана)

III Чакра (Манипура)

IV чакра (Анахата)

V чакра (Вишудха)

VI Чакра (Аждна)

VII Чакра (Сахасрара)

Енергетика на тъканите и кожите

Лечебни картинки

Свързани публикации