Фирма НАНО-КОМ ООД е създадена през 1997 г. и работи в областта на алтернативната медицина. Проблемите и натрупания опит в работата по това направление, естествено доведоха до създаване на този сайт. Създател и редактор на сайта е Мариана Кюркчиева

Главната цел на интернет страницата, е тя да служи за повишаване здравната култура на нейните читатели и акцентиране върху ролята на профилактиката. Постигането й е трудна и свързана с обработка и представяне в достъпна форма на голям обем информация. За реализацията й изказвам голяма благодарност на Уолтър Ласт (Консултанти) натуролог и диетолог с дългогодишен опит и международна известност и доктора на медицинските науки д-р Александър Наумов, Ръководител на Лаборатория по аналитична биохимия на Държавен университет по медицина в Гродно, Белорусия.

За нуждите на страницата те ми предоставиха ценна информация, която беше систематизирана и представена достъпно в нейната взаимна връзка, поднесена по лесен за възприемане начин. В рубриката Любопитно са поместени статии от д-р Наумов, представящи научните достижения в областта на витаминологията, написани в прекрасна форма. Тук са включени и таблици за съдържанието на различните видове храни и източник на какви микронутриенти са те.

Представената в рубриката информация дава ясна представа за изключителното значение на приема на микроелементи за здравето на човека и показва, че приеманите храни не винаги са достатъчни за набавянето им, че безразборният прием на лошо комбинирани и в трудни за усвояване от организма форми добавки, не води до очакваните положителни за здравето резултати. Тук са включени и публикации на Уолтър Ласт, представящи в достъпна форма информация за пораженията, които съдържанието на химикали в храните, водата, въздуха и замърсяването с микроорганизми нанасят върху човешкия организъм.

Особено място в материалите заема информацията за Кандида (Candida), породени преди всичко от безразборната употреба на антибиотици и други лекарствени средства, както и от замърсени храни.

Рубриката Направете си тест дава възможност на читателите да добият представа за ролята на микронутриентите и замърсяването на организма с бактерии, дрожди и други микроорганизми върху здравето.

Тя включва няколко теста: Разработеният Тест за недостиг на витамини и минерали има за цел да ориентира читателите за произхода на техните здравословни проблеми, тъй като голяма част от хората не ги свързват с недостига на микронутриенти. Тестът отчита последните научни достижения в тази област и включва около 200 симптома. Основната причина за включването му е да се убедят читателите, че с ранното идентифициране на симптомите и своевременна реакция, може да се определи риска и предотвратят по-сериозни заболявания.

Друг важен проблем за здравето са замърсяванията на организма от различен произход. Те са причина за голяма група заболявания. КАНДИДА ТЕСТ ” ориентира читателя за състоянието на организма му, свързано с основния замърсител Candida. Чрез Кандида тестa на Уолтър Ласт читателят може да определи въздействието им върху собственото си здраве.

ТЕСТ ЗА ПАРАЗИТИ, засяга друг важен замърсител, лежащ в диагнозата на много заболявания- паразитите. Особено актуален, все по-значим проблем за много хора днес, е и хормоналния дисбаланс на организма.

Можете да се запозанете с тестовете на д-р John R. Lee:

Тест за хормонален баланс при жени и Тест за хормонален баланс при мъже

ТЕСТ ЗА ДИАБЕТ представлява по-скоро препоръки на Walter Last за ранно диагностициране на това заболяване. В рубриката ще намерите още:

ТЕСТ ЗА АЛЕРГИИ ,

МУСКУЛЕН ТЕСТ,

Ирисова диагностика,

Симптоми за алергии и проблеми с кръвната захар,

Езикът на тялото за нашите емоции,

Симптоми и рискови фактори за остеопороза,

Симптоми за нарушено храносмилане,

Приемате ли достатъчно Вода?

Поради големият интерес към публикациите на д-р Ласт издаваме неговата поредицата „Излекувай себе си“ на български език. До момента са издадени книгите

Към сияйно здраве,

Преодолей Диабета и

Преодолей Кандида.

Те могат да бъдат поръчани на сайта. Посетете нашия Е- Магазин

За да бъде Интернет страницата максимално полезна, в нея е включена и рубриката Виртуална консултация с Walter Last и д-р Наумов. В нея читателите могат да получат разнообразна информация и консултации за това, какъв допълнителен прием на микронутриенти и храни, масажи и цветове, както и пречистващи курсове, биха помогнали в лечението на тяхното заболяване.

Най-новите ни рубрики:

Заболявания

Натурални терапии

Рецепти

Как да…

Хранене на органите

Билколечение

Лечебни картинки

Самонастройки

Лечение с камъни

Интернет страницата е създадена през 2004 г. През годините на своето съществуване тя се допълва и обогатява непрекъснато и все повече се превръща в полезен съветник в стремежа на хората към здравословен начин на живот.