chakra

Вземането на решения, нашите емоции, начин на мислене, отношение към другите и себе си, творческата ни изява, възприемането и обработката на информация… са пряко свързани със състоянието на нашите чакри.

Невъзможно е да бъдете здрави, без да се грижите за своите чакри!

Предлагаме ви следната информация, която ще ви помогне да разберете, колко важна е ролята на чакрите за нашето здраве:

I чакра (Муладхара)- коренна/основа

II чакра (Свадхистана)- сакрална пъпна

III Чакра (Манипура)- слънчев сплит

IV чакра (Анахата)- сърдечна

V чакра (Вишудха)-гърлена

VI чакра (Аждна)- трето око

VII Чакра (Сахасрара)- коронна

Функциониране на чакрите

Отблокиране на чакрите

Енергизиране на тялото

Вижте също:

Камъни според чакрите

Симптоми за блокирани чакри

Камъни според чакрите

Енергетика на тъканите и кожите

Заредени камъни и кристали

Лечебни картинки

Литотерапия (Лечение с камъни)