Количка

Ин и Ян в китайската медицина

Символът Ин и Ян изобразява вселената, състояща се от две противоположности, които образуват цяло само в единна комбинация. Двете точки в символа означават, че всяка от двете енергии във висшата степен на своята реализация съдържа в себе си ядро (зърно) на своята противоположност и е готова да се преобразува в нея.

Основата за здраво тяло е в перфектното равновесие между Ин и Ян, а също и на 5-те основни елемента.

Източната медицина – китайска, японска, тибетска и др. е основана на философията за баланса на Ин и Ян, като помага за възстановяване на хармонията в тялото, създадена от природата. Когато баланса между Ин и Ян е нарушен той може да бъде възстановен чрез медитация, акупунктура, коригираща диета, чигун (цигун…), тай чи, шиацу или различни комбинации от тези методи. Източните лекари се стремят да лекуват не външните симптоми на болестите, а техните първопричини, свързани с нарушаване на вътрешния баланс, като същевременно демонстрират такова “ясновидство”, че за човека със западен манталитет това може да изглежда като вълшебство.

Принципът на Ин и Ян е източното възприемане на реалността, което включва както материалния, така и духовния свят като единство от две противоположни и едновременно взаимозависими сили. Те образуват едно цяло и зависят един от друг, защото съществуват само във връзка със своята противоположност.

Основни свойства на Ин и Ян. Единство на противоположностите

ИН ЯН
Женско начало Мъжко начало
Материя Енергия
Пасивност Активност
Край Начало
Земя Небе
Долу Горе
Нощ Ден
Зима Лято
Влажно Сухо
Мекост Твърдост
Хоризонтално Вертикално
Свиване Разширяване
Привличане Отблъскване

Символът Ин – Ян символизира универсалния закон на промяната. Той ни показва, че едното, достигайки до най-голямото си значение, неизменно преминава в другото. Зимата се сменя в лято, а лятото в зима. Движението се сменя с покой, а покоя с движение. Сълзите се превръщат в смях, а смехът в сълзи. Животът води към смъртта, а смъртта възвръща отново живота.

Няма абсолютно чист Ин или Ян, бяло или черно, женско или мъжко, тъмно или светло, добро или зло. И в бялото, и в черното винаги има сиви тонове. Жената трябва да има мъжки качества, а мъжът трябва да има женски качества. Лошата постъпка никога не е само лоша, а добрата постъпка може да има лоши последствия.

Прояви на Ин и Ян в човешкото тяло

ИН ЯН
Предна страна Задна страна
Лява страна Дясна страна
Долна част на тялото Горна част на тялото
Крака Ръце
Плътни (твърди органи) Кухи органи
Свиване Разширяване
Покой Движение
Вдишване Издишване

Ин – Ян не са абсолютни понятия. Те са относителни, като всичко останало в света. Следователно те могат да се използват при описание на връзката между различни явления в материалния и духовния свят. Например, гърдите се разглеждат като Ин по отношение на гърба, но по отношение на таза, гърдите са Ян. Или зимата по отношение на лятото се счита за Ин, но в сравнение с космическия студ е Ян.

Прояви на Ин и Ян в психологическите характеристики на човека

ИН ЯН
Интуиция Интелигентност
Съзерцание Реакция
Спокойствие Възбуда
Интровертност Екстровертност
Песимизъм Оптимизъм
Консервативност Прогресивност
Мълчаливост Приказливост

Знакът Ин – Ян показва промяната на явленията. Това е описание на измененията на явленията, а не оценка за тях. Той отразява, как противоположностите зависят една от друга, как си влияят и как в крайна сметка преминават една в друга. За да разберете естеството на двата основни принципа и тяхното въздействие върху човешкото здраве, трябва да запомните какви болести и неразположения китайската медицина отнася към Ин и Ян.

Заболявания, свързани с Ин и Ян

ИН ЯН
Хронични заболявания Остри заболявания
Вътрешни заболявания Болести на кожата и сетивните органи
Дегенеративни заболявания Инфекциозни заболявания
Оток Възпаление, треска
Парализа Конвулсии
Диария Запек
Постоянна дълбока болка Пристъпи на повърхностна болка
Широко разпространена болка Локална болка
Тъпа и потискаща болка Остра и пулсираща болка
Нощни пристъпи на болка, в покой Пристъпи на болка през деня, при движение

Вижте още:

Балансиране на Ин и Ян – лечебна картинка

Жизнена енергия Ци (Чи, Ки, Прана)

Меридиани и органи в китайската медицина

Атлас на акупунктурните меридиани

Свързани публикации