Упражнение за очи № 3

Упражнение за очи – укрепва очните мускули

Упражнения за очите

Премествайте погледа в различни посоки (в окръжност- по часовниковата стрелка и срещу, надясно- наляво, нагоре- надолу, осморка). Очите могат да бъдат отворени или затворени, пожелание. Ако са отворени, то при движението на погледа обръщайте внимание на заобикалящите предмети.

След изпълнение на упражнението затворете очите и ги оставете да починат за няколко минути.

Вижте други упражнения

Свързани публикации