Упражнение за очи № 3

Укрепва очните мускули.

Упражнения за очите

Премествайте погледа в различни посоки (в окръжност- по часовниковата стрелка и срещу, надясно- наляво, нагоре- надолу, осморка). Очите могат да бъдат отворени или затворени, пожелание. Ако са отворени, то при движението на погледа обръщайте внимание на заобикалящите предмети.

След изпълнение на упражнението затворете очите и ги оставете да починат за няколко минути.

 

Упражнение за очи № 4 > > >

Последни публикации

Продукти

Свързани публикации