Още резултати

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Съзнанието на облаците

Какво прави съзнанието на облаците и съществува ли съзнание, правещо контакт с моето “Аз”?

Вярвам, че способността на облака да отговори на молбата ми показва, че той има “някой, седящ зад клавиатурата”, който трябва да е някаква форма на “Аз”. Разбира се, облакът, който ние виждаме, е само тялото му. Съзнанието на облаците е в тяхното енергийно поле.

Тази област от енергия е в етеричното или нивото на жизнената сила и привлича водните молекули да си изградят тяло, съставено от водни капки. Вярвам, че способността на облаците да отговорят, демонстрира общ принцип.

Нашата планета е обвита в етерична или оргонова област. Препятствията в потока на тази област, които обикновено се движат от запад на изток, създават бури или завихряния. Това е и произхода на чистата въздушна буря, която причинява толкова много главоболия за въздушния транспорт.

Всеки вихър създава кондензирано поле от оргонова енергия, която е склонна да привлича водните молекули, за да образуват тяло. Ако погледнем под голям облак, често можем да видим кръгово движение, което се дължи на вихрово действие. Обаче, само правилно формираните облаци, като например големите кълбести облаци, могат да имат собствени вихрово – индуцирани енергийни полета.

Освен това, ние трябва да знаем, че енергийното поле на нашите проектирани очаквания непременно трябва да имат емоционален компонент, който да е достатъчно поляризиран, за да може да си взаимодейства с етеричното поле на облака. Ако имаме реална нужда, тогава имаме много по-голям шанс нашето искане да е достатъчно емоционално натоварено, отколкото ако сме водени просто от любопитство.

Същото се отнася и за телепатията, и за други психични феномени. Подобни енергийни полета съществуват и в рамките на водата. Те обикновено са с много кратко съществуващи тела, състоящи се от малък брой агрегирани водни молекули. Но в енергизираната вода могат да се формират дълготрайни полета, състоящи се от милиони водни молекули.

Тези енергийни полета се приемат като причина за паметта на водата. Това се демонстрира от Бенвенисте (Benveniste) и се използва в хомеопатията. Обаче, за разлика от микробите и растенията, облаците, водните агрегати и минерали, които не са “живи” същества, са само енергийни полета на ниво жизнена сила на съзнание.

Продължава > > >

Свързани публикации