Още резултати

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Тук съм Аз

Със създаването си, всяко едно енергийно поле унаследява тенденцията да се самоопределя, формирайки тяло. Тогава то има възможност да изпита себе си като индивидуално същество, като “Аз” или Его. Това обособяване се случва на всички нива на съзнание, от нивото на по-малките от атоми частици до ниво на жизнена сила, астрално-емоционално ниво, ментално ниво и много духовни нива.

На емоционално ниво ние имаме почти празно емоционално поле като бебе, опитващо се да изгражда емоционално тяло, изпитвайки чувства, излъчвани от неговите родители и близки. По същия начин децата започват да изграждат своето собствено ментално тяло чрез натрупване на мисли и идеи.

Мислите се използват като отделни градивни елементи за създаване на големи идеи, системи от вярвания и структури на знанието. И кой строи тези структури на менталния свят? Принципът е един и същ, този, който събира водните молекули, за да образуват тяло – облак, само че на различно ниво.

Това е вроденото индивидуално съзнание на всяко енергийно поле. Това е “Аз-ът” или Его-то, който седи зад клавиатурата. Той иска да изпита себе си като “Аз съм” с изграждане на собствено тяло, с което да твори, за да се покаже кой е той.

Следователно, можем да кажем, че Средното Аз се състои от две основни части, ментално поле и неговото тяло- менталните структури. Неструктурираното ментално поле е “Аз” или Его, докато менталните структури са съставени от спомени, вярвания и знания, те са част от нашата индивидуалност и характер.

Обаче когато “Аз-ът” е свързан с биологичен орган, то триизмерното разбиране на мозъка за света, ограничава Его-то до един фокус. По този начин съзнанието става резултантно и познава само тези ментални структури, които са били обработени от мозъка. Това прави Его-то зависимо от Нисшето Аз, за да оперира с мозъчния компютър.

Продължава > > >

Свързани публикации