Количка

Планетарната еволюция

Планетарната еволюция

Виждам развитието на съзнанието на планетата ни като многоизмерно кооперативно дружество. Съзнанието, като форма на развиваща се енергия, е най-активно в растителното царство и работи за трансформацията на минералното царство. В животинското царство съзнанието става господстващо на нивото на чувствата и емоциите, то е на това ниво, където експериментирането и творчеството са налице.

Емоционалното ниво канализира развиващата се енергия в по-индивидуализирани форми, отколкото тези в растителния свят. А цената на тази индивидуализация е по-втвърдена развиваща се енергия, с по-малко възможности за възстановяване. Насекомите са близки до растенията, имат само елементарни чувства, докато приматите и може би делфините са най-близо до хората, с много развити комплексни чувства.

Подобно на еволюцията в растителното царство, която води до началото на чувства при най-висшите растителни видове, по-високо развитите животински видове придобиват елементарен потенциал за мислене. Чрез своята емоционална енергия, водена от нововъзникващото ментално ниво, животинското царство кулминира с приматите, канализирайки тяхната жизнена сила в почти идеална форма за нашите планетарни условия.

С това, планетарната еволюция на развиващата се енергия е почти приключила и човечеството вече работи по усъвършенстване на емоционалното ниво с помощта на менталното ниво. Ние използваме вярванията си, за да експериментираме с емоциите си. Животинският свят се нуждае от елементарно ментално ниво, за да може развиващата се енергия да се канализира в добра форма чрез емоционалното ниво.

По подобен начин, ние, хората се нуждаем от ниво на съзнание отвъд менталното, за да усъвършенстваме своите емоции. Ние наричаме това следващо по-високо ниво- “духовно съзнание”. То се развива чрез програмирането на нашия висок интелект във въплътената душа.

Ние можем да гледаме на нашите различни и развиващи се групи системи от вярвания, като на човешкия еквивалент на различните животински видове.

Автор: Walter Last

Книги за самолечение на Walter Last

Свързани публикации