Още резултати

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Безкористна служба

Безкористна служба. Служенето на другите, е практическия израз на нашето духовно съзнание. Степента на вътрешната ни склонност да служим, е показател за нашето ниво на съзнание.

Обаче, действието, само по себе си не може да покаже, дали това е служене към другите, или към себе си. Работейки като лечител или написвайки книга за самопомощ, или грижейки се за човек с увреждане, или давайки пари за благотворителност, всичко това може да бъде направено от състрадание, за да помогнете на другите. Но, може да е мотивирано и от егоистична цел, или може да бъде смес и от двете.

Няма нищо лошо в това да помагате на другите и да очаквате или да получавате ползи за себе си. Но колкото по- чисти са подбудите ни, толкова повече ние действаме от чувство на универсална любов или състрадание, а не за лично облагодетелстване. Толкова повече това е израз на истинско духовно съзнание.

Важността на нашата безкористна служба е изтъкната в Ra Teachings of the Law of One. Съгласно нея, основният критерий за преминаване от човешко съзнание към следващо по-висше ниво на съзнание, е степента на нашето служене към другите хора. Достигането до това по-висше или транс – човешко ниво се изразява във взаимодействието ни с другите хора в мисли, думи и дела. 51% от нашите действия трябва да са безкористни или в служба на другите.

Науката за духовността

Един от основните аспекти на духовния път, е развитието на по-висше ментално тяло. А също на способността за абстрактно, творческо и интуитивно мислене. Това е инструмент за откриване и развитие на челната (VI) чакра. Това може да се разглежда като предпоставка за започване на третия етап или Просветлението.

По този начин, борбата с основните духовни въпроси, за да се получи по-добро разбиране, не само помага за развитието на нашето висше мислене, но често е изходна точка за опита на просветлението.

Един от тези фундаментални проблеми, е съгласуването на нашето научно разбиране за света с нашите духовни преживявания и убеждения. Трябва да има единство на по-висше ниво, въпреки външната изява на противното. Опитайте се да намерите такова разбиране за единство на всичко и всички.

Какво е материя, енергия, дух, съзнание, време? Не забравяйте, че истинската цел на четенето или изучаването на “Науката на Духовността” не е, за да се получат някакви познания или да се прави оценка, да се вярва или не вярва на теорията, а преди всичко да се развият вашите собствени способности за абстрактно, творческо и интуитивно мислене, което да развие по-висше ментално тяло.

Автор: Walter Last

Книги за самолечение на Walter Last

Свързани публикации