Безкористна служба

Безкористната служба или служенето на другите, е практическия израз на нашето духовно съзнание. Степента на вътрешната ни склонност да служим, е показател за нашето ниво на съзнание.

Обаче, просто гледайки действието, само по себе си то не може да покаже, дали това е служене към другите, или към себе си. Работейки като лечител или написвайки книга за самопомощ, или грижейки се за човек с увреждане, или давайки пари за благотворителност, всичко това може да бъде направено от състрадание, за да помогнете на другите, а може да е мотивирано и от егоистична цел, или може да бъде смес и от двете.

Няма нищо лошо в това да помагате на другите и в същото време да очаквате или да получавате ползи за себе си. Но колкото по- чисти са подбудите ни, толкова повече ние действаме от чувство на универсална любов или състрадание, а не за лично облагодетелстване, и толкова повече това е израз на истинско духовно съзнание.

Важността на безкористната служба е изтъкната в Ra Teachings of the Law of One. Съгласно това, основният критерий за преминаване от човешко съзнание към следващо по-висше ниво на съзнание, е степента на нашето служене към другите хора. За да стигнем до това по-висше или транс-човешко ниво, взаимодействието ни с другите хора в мисли, думи и дела трябва да доведе до най-малко 51% от нашите действия да са безкористни или в служба на другите.

Науката за духовността

Един от основните аспекти на духовния път, е развитието на по-висше ментално тяло или на способността за абстрактно, творческо и интуитивно мислене. Това е инструмент за откриване и развитие на челната (VI) чакра и може да се разглежда като предпоставка за започване на третия етап или Просветлението.

По този начин, борбата с основните духовни въпроси, за да се получи по-добро разбиране, не само помага за развитието на нашето висше мислене, но често е изходна точка за опита на просветлението.

Един от тези фундаментални проблеми, е съгласуването на нашето научно разбиране за света с нашите духовни преживявания и убеждения. Трябва да има единство на по-висше ниво, въпреки външната изява на противното. Опитайте се да намерите такова разбиране за единство на всичко и всички.

Какво е материя, енергия, дух, съзнание, време? Не забравяйте, че истинската цел на четенето или изучаването на „Науката на Духовността“ не е, за да се получат някакви познания или да се прави оценка, да се вярва или не вярва на теорията, а преди всичко да се развият вашите собствени способности за абстрактно, творческо и интуитивно мислене, което да развие по-висше ментално тяло.

Автор: Walter Last

Книги за самолечение на Walter Last

Последни публикации

Продукти

Свързани публикации