Още резултати

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Духовният път на новото хилядолетие

Духовният път. За всички, които го следват, е с една основна цел – надхвърляне на човешкото състояние, колкото е възможно по-бързо. Голяма част от духовната практика включва оттегляне от светските дейности, временно или постоянно, за да се постигнат така наречените по-висши измерения. Но, помислете за друг сценарий.

Дух, индивидуализиран като душа, се стреми да изследва и изпитва плътния свят на физическата материя. За тази цел формира биологични тела, които позволяват той да се превърне в творец и господар на този свят. Но истинската цел на борбата с физическите и биологичните аспекти, е да изследва по-пълно себе си в границите на чувствата и умствените състояния.

Ето защо, истинската задача на душата не може да бъде възможно най-бързо да преодолее необходимостта от биологичен орган, а по-скоро да развива и обучава личност. Личност, която позволява тя да бъде напълно функционална на тези нива и да почувства тези светове толкова цялостно, колкото е възможно. Това може фактически да бъде първоначалният и най-старият духовен път, ако искате да го наричаме така.

Главната особеност на този първоначален “път” или състояние е било това, че превъплъщението било ясно, кой, кой е и защо е тук. Проблемите на човечеството започнали, когато то започнало да забравя това, тъй като все по-надълбоко било въвлечено в кармичните проблеми. Кармата е връзката, която ни свързва с този свят на невежеството. Ето защо, ключът към връщането в първоначалния път, е да разберем кои сме и да действаме по съответния начин.

Вижте себе си като дух, използващ това тяло, като средство за приключения по пътя на живота. Почувствайте се като дух и наблюдавайте, как тялото ви и вашата личност реагират на различните преживявания.

Духовното израстване не е писано да се случи чрез страдание, а по- скоро, като изразяване на вътрешната същност в щастливо творчество. Поради някаква неизплатена карма не винаги можете да контролирате това, което се случва във вашия живот. Но можете да управлявате начина, по който реагирате на тези събития и които ще определят бъдещето ви.

Спомнете си кой сте, ще се забавлявате, занимавайки се със събитията по подходящ начин, по един радостен начин, по начин, който максимизира вашия опит. Като знаете, кои сте вие, знаете кои са вашите братя и сестри, вие ще се отнасяте с тях по съответния начин. С течение на времето ще научавате все повече и повече, за да обогатите своя опит от бъдещите си очаквания.

Няма нужда повече да се измъквате от това тяло възможно най-бързо, след като приключите с обучението. Просто осъзнайте, че “там” не е по-добре от “тук” или обратно. Можете да бъдете радостни, или каквото и да е и на двете места, със или без биологично тяло. По този начин вие наистина ще станете свободен дух, ще можете да се наслаждавате на превъплъщението си, както е било първоначално.

Духовни общности

Но има и още! Досега реализираните въплъщения са били единични, не е имало много други хора на същото ниво около вас, с които да се свържете. Копнеели сте за компания от съмишленици, стремящи се да живеят в духовния свят. Единствената причина да останете тук е била да се научите и помогнете на човечеството в неговото развитие.

Обаче, сега има толкова много духовно осъзнати хора, че е възможно да се образуват по-високо развити социални структури, където духът ще се чувства като у дома си. Не е необходимо да напускате тази планета, за да се въплътите във високо развито духовно общество на друга планета. Можете да започнете формиране на високо развито духовно общество тук. Интернет помага много, като прави толкова лесно установяването на връзки в цял свят.

Виждам следващата стъпка във формирането на общи групи от духовно осъзнати индивиди, работещи към обща цел. Може да има голямо разнообразие от духовни групи, от медитиращи и лечебни групи за тези, които живеят заедно като духовни семейства или родове на големи парцели земя. Разбира се, това не означава, че те се оттеглят от обществото, а по-скоро са създатели на “духовни университети”. Те са експериментиращи и преподаващи “холистичен живот”, развивайки модел на нов вид общество.

Традиционно, подобни сдружения са или в малък мащаб, или търговско ориентирани. Може да са от хора, които не са били достатъчно духовно развити, или има духовен водач с група последователи. Видимите признаци на духовната група или общество, са хармония, сътрудничество и минимум правила. Основното качество, което трябва да притежавате, ако търсите група, е способността ви да живеете в хармония с всички останали.

Формирането на свързани духовно помежду си общности ще донесе редица предимства, в допълнение към очевидните за участниците. Тези общности биха могли да служат за пример на останалата част от обществото. Те биха могли да станат центрове за лечебна дейност, духовни учения и социални иновации.

В крайна сметка един нов световен ред може да се развие само върху основата на сътрудничество и духовни ценности. Не на последно място, е и оцеляването на света в случаи на бедствия, които значително увреждат или унищожават нашата настояща цивилизация. В такава нова цивилизация, основана на сътрудничеството, може след това да израснат здрави духовни корени. Вие сте Голям Дух с биологично тяло, който има опит.

Не забравяйте кои сте и действате в съответствие с Духовният път на новото хилядолетие!

Автор: Walter Last

Книги за самолечение на Walter Last

Свързани публикации