Количка

Молитва за България

Молитва за България!

Скъпи приятели, братя и сестри!
Надявам все повече хора да се обръщат към Бог с молитви за Благоденствието на прекрасната ни страна, която Той ни е поверил да пазим и обичаме!

Боже Господи!
Исусе Спасителю!
Майко Богородице!
Благословете България,
Страната на Розите и Хайдутите,
Страната на Любовта и Братството,
Страната на Мечтите и Щастието!
Благослови Боже Господи българския народ и децата ни!
Изпълни с Вяра, Надежда и Любов сърцата и душите ни!
За Твоя прослава и за Твоето име да се слави и България!
Амин!

Свързани публикации