ИсусМолитва към Исус

Исус, Ти, който познаваш страданието, Ти, който знаеш колко ранима е човешката Душа, облей ме с твоята Светлина и Любов и изпълни сърцето и Душата ми с Радостта, за която Бог ме е създал! Моля те, Исус, приеми болката и разочарованията ми, приеми обидите и жестокостта, които съм получил (а) в своя живот, приеми ги и ме освободи от тях, изпълни ме с Любов, за да изпълня Божията Воля и да заблестя с Любовта, с която Бог ме е дарил, за Негова прослава. Исус, благослови ме и ме изпълни с Твоята Любов и Светлина!

Благодаря ти! Амин!