Как да изберем витаминно-минерален комплекс за бременни и кърмещи жени!

Защо е необходим допълнителен прием на витамини и минерали по време на бременност? През последното десетилетие в структурата на хранене на различни групи от населението се отчитат значителни нарушения, най-вече по нивото на потребление на микроелементи и витамини. Резултатите от изследванията доказват също и широко разпространен дефицит на микронутриенти сред бременните жени[1]. В I триместър на бременността дефицита на витамини и микроелементи може да доведе до нарушения на нормалното вътреутробно развитие и дори до смърт на плода.

Макар че във II и III триместър на бременността измененията на витаминно-минералния статус не предизвиква явни аномалии на това развитие, може да се наруши формирането на структурата и функциите на органите и системите (сърдечно-съдова, нервна, ендокринна, храносмилателна)на плода. Установено е, че недостига на рибофлавин (В2)води до аномалии в развитието на крайниците на плода, разделяне на твърдото небце; витамин А- разделяне на твърдото небце и аненцефалия; фолиева киселина- дефекти в развитието на сърдечно-съдовата система, очите (микро-и анофталмия, катаракта); дефицита на витамин С може да доведе до преждевременно прекратяване на бременността.

По време на бременност се променя обема на разпределението, интензивността на метаболизма и елиминация на витамините и микроелементите. По време на бременност се променя не само количеството на необходимите за женското тяло микроелементи, но и тяхното съотношение. Нуждата от калций нараства наполовина, от желязо и фолиева киселина- два пъти, докато потребността от цинк, йод, витамин B6 и В12 се увеличава с 17-33%.

Клиничните проучвания във Франция [2], Германия [3] и Испания [4] са показали, че фолиевата киселина, калция и желязото са най-важните микронутриенти за жените по време на бременност и кърмене. Затова, основно внимание ще отделим на отрицателните взаимодействия, влияещи върху усвояването на тези три елемента.

Метаболизъм на калция и желязото, и тяхната роля при бременност

Калцият съставлява 1,2-1,6% от телесното тегло и е необходим за редица жизненоважни функции на организма: структурна (основен компонент на костите и дентина), невромускулна(осигурява възбудимостта, съкращаването и отпускането на мускулите, включително съкращаващата способност на миокарда), сигнална (вътреклетъчен вторичен куриер). Както вече бе отбелязано при бременност, метаболитните процеси са повишени и това води до големи загуби на калций. Освен това, нарастват и нуждите на плода от калций за растежа на костите и зъбите, за формирането на нервната система, сърцето и мускулите.

По време на бременност плода акумулира около 30 грама калций от скелета на майката, които отиват основно за образуването на скелета на плода в III-ия триместър на бременността [9]. В резултат на това, клиничните проучвания показват, че с напредването на бременността плътността на костната тъкан се намалява и расте броя на случаите с остеопенически синдром, възникващ в резултат на дефицит на калций [10].

Ролята на желязото в организма се определя от неговото участие в транспорта на кислорода (миоглобин, хемоглобин) и тъканното дишане. Освен това, желязото участва в образуването на активни центрове на окислително-възстановителни ензими (оксидаза…), биосинтеза на ДНК, колагена, синтеза на имуноглобулините, влияе върху функционалната активност на Т-лимфоцитите. Съществуват два типа желязо в храната- хемово и нехемово. До 95% от общото потребление на желязо постъпва в нехемова форма. Усвояването на желязото, както и на калция се регулира с механизма на обратна връзка.

Към физиологичните състояния, изискващи допълнителен прием на желязо се отнасят: менструалния цикъл, периода на бременност и кърмене. Установено е, че ниското ниво на желязо в организма, води до отслабване на имунната система, нарушения в образуването на хемоглобин и трофични нарушения в тъканите. Анемиите при бременните са най-често разпространения вид патологично състояние на бременността. При бременност, желязодефицитната анемия (ЖДА) се открива в 9 от всеки 10 случая.

Според Световната Здравна Организация, честотата на ЖДА при бременност в различните страни варира от 21 до 80% (ако се измерва нивото на хемоглобина) и 49-80% (при измерване нивото на серумното желязо) [11]. В слабо развитите страни честотата на ЖДА при бременност е 80%. В страните с висок жизнен стандарт на населението и по-ниска раждаемост ЖДА е диагностицирана в 8-20% от бременните жени.

През последното десетилетие обаче, честотата на ЖДА по света се е увеличила значително, въпреки ниската раждаемост. В Русия, през последните 10 години, честотата на ЖДА е нараснала 6 пъти [12]. Тези световни статистически данни показват, че при бременни с ЖДА, хипотрофия на плода се среща в 25%, а хипоксия на плода в 35% от случаите [11]. Съгласно препоръките на СЗО, всички бременни жени през II-III триместър на бременността и през първите 6 месеца на кърмене трябва да получават препрати с желязо. Клиничните изследвания в Дания са показали, че приема на 40 мг двувалентно желязо, започвайки от 18-та седмица на бременността, предотвратява развитието на хипотрофия в 95% от жените [13].

Взаимодействие между калций и желязо при усвояването

По данни на редица изследователи количеството желязо, което трябва да навлезе в организма от витаминно-минерален комплекс е около 3,5 мг, което съответства на дневните нужди на един здрав организъм. Обаче, изследване, проведено с група от здрави доброволци показва, че усвояването на желязото от комплексните препарати е от 1,8 до 3,1 мг. Най-вероятно това се дължи на конкуренцията при усвояването на желязото и калция, а също и на магнезия, съдържащ се в тези витаминно-минерални комплекси.

Това предположение се потвърждава от експерименти, в които е показано, че с намаляване съдържанието (във витаминно-минералния комплекс) на калциевите соли и магнезия може да се увеличи количеството на усвоеното желязо до дневните нужди на организма (3,5 мг). При това, ако се приема комплекс, който съдържа само желязо, количеството на усвоено желязо в една и съща доза нараства до 8,1 мг. [14] Намаленото усвояване на желязото при наличие на калций е било доказано не само при прием на препарати, съдържащи едновременно и двата елемента, но и при прием на калций от храната.

Така, добавянето на 300-600 мг калций в хлебни изделия намалило абсорбцията на желязото с 50-60%. Подобно намаление на желязната абсорбция е показано при употребата на мляко и сирене, които съдържат 165 мг калций [15]. Поради тази причина, не се препоръчва да се пие мляко с желязосъдържащи продукти. При свързване на калций и желязо в една таблетка се препоръчва да се използват комплекси, които съдържат по-висока доза желязо, позволяваща да се компенсират неговите загуби при усвояването (60 мг желязо, вместо обикновено препоръчваните 30 мг) [16], но най-целесъобразно е да се използват продукти, съдържащи тези елементи в различни таблетки.

Ролята на фолиева киселина (витамин B9) по време на бременността

Изследвания през последните десет години, провеждани в лабораторията на Института по Хранене към Руската Академия на Науките, върху обмена на витамините и минералите показват, че в зависимост от региона дефицит на витамини група В се открива при 20-100% от случаите [2]. Не винаги дефицитът на фолиева киселина има клинични симптоми. Особено важна е неговата диагностика и отстраняване на доклиничния етап. Първият признак за дефицит на фолиева киселина е нарушение на еритропоезата (мегалобластична анемия), тъй като тя участва в образуването на кръвта, ДНК синтеза, формирането и съзряването на еритроцитите.

При остър недостиг на фолиева киселина се развива общо поражение на тъканите, свързано с нарушение на синтеза на липидите и обмяната на аминокиселините. По време на бременност, фолиевата киселина се разходва не само за формиране на тъканите на плода, но също така и за възстановяването на 70 трилиона клетки на майката. Фолиевата киселина играе важна роля в образуването на плацентната тъкан и новите кръвоносни съдове в матката. Недостигът на фолиева киселина по време на бременност може да доведе до нейното преждевременно прекратяване.

Недостигът на фолиева киселина в организма на майката затруднява формиращата се у плода, в края на втората седмица от бременността, нервна система. При нейния изразен дефицит значително се увеличава риска от развитие на дефекти на невралната тръба, хидроцефалия, аненцефалия, мозъчна херния. Най-рационален е профилактичния прием на препарати, съдържащи фолиева киселина при планиране на бременност. Има експериментални данни, показващи, че приемането на фолиева киселина преди зачеването и по време на бременността намалява риска от дефекти на невралната тръба при новородените до 75% [17].

Антагонистични взаимодействия между фолиева киселина и цинк Такива отношения бяха открити сравнително наскоро в редица клинични изследвания. Така бе установено, че при бременни жени, приемащи 0,35 мг / ден фолиева киселина, се увеличава количеството цинк, изведено от организма [18]. Връзката между нивото на фолиева киселина и концентрацията на цинк в кръвната плазма показват изследвания при новородени, получаващи 1 мг / ден на фолиева киселина по време на първите 16 седмици [19].

Установено бе, че това взаимодействие е двустранно, тъй като цинка, от своя страна, намалява усвояването на фолиевата киселина [20]. Серия от експерименти in vivo и in vitro установяват, че при ниски стойности на рН, цинка и фолиевата киселина образуват неразтворими съединения. Ако тези съединения се образуват в стомаха, то те частично се разтварят при по-високо рН в червата [21]. Обаче ако тези съединения са образувани преди постъпването им в тялото (например, по време на съхранението на таблетките, в която са и двата компонента), то последващо разтваряне няма да се случи, което води до намаляване ефективността на препарата.

Как да изберете витаминно-минерален комплекс за бременни жени

Широкото разпространение на нарушен витаминно-минерален статус на жените по време на бременност налага необходимостта от прием на витаминно-минерални комплекси. Тези препарати трябва да съдържат витамини и минерали в дози, съответстващи на препоръчителните норми за потребление на бременните жени, които са с 25% по-високи, отколкото при жени в детеродна възраст.

На фармацевтичния пазар присъстват огромно количество витаминно-минерални комплекси, различаващи се по състав и форма на предлагане, но само някои от тях са разработени, отчитайки взаимодействието на компонентите.

Свързването в една таблетка на компоненти, притежаващи положителни взаимодействия помежду си и разделянето на компонентите-антагонисти предлага получаване на най-пълен ефект от употребата на витаминно-минерални комплекси. Приемът на правилно подбран витаминно-минерален комплекс повишава неспецифичната резистентност на организма на майката, допринася за благоприятно протичане на бременността и раждане на здраво бебе!

Източник: Ших Е.В. Публикация::Русский медицинский журнал.- Т. 14.

Литература 1. Коденцова В.М., Вржесинская О.А.Витамины в питании беременных //Гинекология, 2002. 4, N1. 2. Berkane N., Uzan S. The use of supplements in pregnancy //J. Gynecol. Obstet. Biol. Reprod., 2004. 33, S33-36. 3. Grischke E.M. Nutrition during pregnancy–current aspects // MMW. Fortschr. Med., 2004. 146, 29-30. 4. Irles Rocamora J.A., Iglesias Bravo E.M., Aviles Mejias S., Bernal Lopez E., de Valle Galindo P.B., Moriones Lopez L., Maetzu Aznar A., Mingo Canal D. Nutritional value of the diet in healthy pregnant women. Results of a nutrition survey of pregnant women //Nutr. Hosp., 2004. 19, 121-122. 5. Ших Е.В. Взаимодействие компонентов витаминно-минеральных комплексов и рациональная витаминотерапия //Сonsilium medicum, 2004. 06, 12. 6. Wood R. J., Zheng, J. J. High dietary calcium intakes reduce zinc absorption and balance in humans// Am. J. Clin. Nutrit., 1997. 65, 1803-1809. 7. Блинков И.Л., Стародубцев А.К., Сулейманов С.Ш., Ших Е.В. Микроэлементы:Краткая клиническая энциклопедия.-Хабаровск: 2004. 8. Машковский М.Д. Лекарственные средства. Пособие для врачей, издание четырнадцатое.- М.: Новая волна, 2000. 9. Optimal Calcium Intake. NIH Consens Statement 1994. June 6-8; 12,1-31. 10. Щербавская Э. А., Гельцер Б. И. Состояние костной ткани в динамике неосложненной беременности //Акушерство и гинекология, 2003. №4, с. 14-18. 11. Фофанова И.Ю.Обоснование и результаты лечения железодефицитной анемии у беременных с применением витаминно-минерального комплекса // Гинекология, 2002. 04, N 12. Подзолкова Н.М., Нестерова А.А., Назарова С.В., Шевелева Т.В. Железодефицитная анемия беременных //Рус. мед. журн., 2003. 5, 326-331. 13. Milman N., Bergholt T., Eriksen L., Byg K.E., Graudal N., Pedersen P., Hertz J. Iron prophylaxis during pregnancy-how much iron is needed? A randomized dose- response study of 20-80 mg ferrous iron daily in pregnant women //Acta Obstet. Gynecol. Scand., 2005. 84, 238-247. 14. Hallberg L., Rossander-Hulthen L., Brune M., Gleerup A. Inhibition of haem-iron absorption in man by calcium. //Br. J. Nutr., 1993. 69, 533-540. 15. Hallberg L., Brune M., Erlandsson M., Sandberg A.S., Rossander-Hulten L.Calcium: effect of different amounts on nonheme- and heme-iron absorption in humans //Am. J. Clin. Nutr., 1991. 53, 112-119. 16. Sokol R.J. Vitamin E. In Ziegler E.E. and Filer L.J. (eds), Present knowledge in nutrition, 7th ed, ILSI Press, Washington, DC, 1996. 17. Department of Health, Scottish Office, Home and Health Department, Welsh Office, Department of Health and Social Services, Northern Ireland. Folic acid and the prevention of neural tube defects: report from an expert advisory group. London: Department of Health, 1992. 18. Simmer K., Iles C.A., James C., Thompson R.P.H. Are iron-folate supplements harmful? //Am. J. Clin. Nutr., 1987. 45, 122-125. 19. Fuller N.J., Bates C.J., Evans P.H., Lucas A. High folate intakes related to zinc status in preterm infants. //Eur. J. Pediatr., 1992. 151, 51-53. 20. Ghishan F.K., Said H.M., Wilson P.C. Intestinal transport of zinc and folic acid: a mutual inhibition effect// Am. J. Clin. Nutr., 1986. 43, 258-262. 21. Shrimpton D.H. Nutritional implications of micronutrients interactions //Chemist and Druggist, 2004, 15, 38-41.

Още по темата

Тест за недостиг на витамини и минерали

Любопитно за вас…

ТЕСТ ЗА ПАРАЗИТИ

КАНДИДА ТЕСТ

ТЕСТ ЗА АЛЕРГИИ

Лечение с камъни

Витамини и минерали

Направете си тест

Заболявания

Натурални терапии

Билколечение

Рецепти за домашни лечебни средства

Хранене на органите

Лечебни картинки

МАСАЖИ

Последни публикации:

Продукти

Свързани публикации:

healing_session
Публикации

Лечебни сеанси

Скъпи Братя и Сестри! Всички, които желаят, могат да получават лечебен сеанс всяка вечер в 22.00 часа от 15.03.2020г. до 15.06.2020 г.! Минимална продължителност на

Прочетете още

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност