Балансиране на двойката Троен нагревател (Ян) и Перикард (Ин)

Картинката е заредена за балансиране на двойката меридиани Троен нагревател (Ян) и Перикард (Ин)

Гледайте 10-15 минути на ден. (Първоначално започнете с 5-6 минути.) Осигурете си възможност за почивка след това, най- добре кратка дрямка.

Предвид активността на меридианите, за максимален ефект гледайте картинката в часовия диапазон между 22.00-24.00 ч.

За да избегнете силна реакция, гледайте след това последователно картинките за Балансиране на 5-те елемента и Балансиране на меридианите

При необходимост увеличете времето и честотата на гледане по своя преценка.

И… не забравяйте да Благодарите на Бог за получената помощ!!!

балансиране на двойката Троен нагревател (Ян) и Перикард (Ин)

За повече информация относно действието на меридианите вижте: Основни меридиани

Вижте и други Лечебни картинки

Свързани публикации