Утвърждавания

Нашите утвърждавания са потвърждения на целите или намеренията ни, които ние отпечатваме на мисловно ниво с цел да бъдат приети от нашето вътрешното Аз.

Погледнете вашия списък от вярвания, които искате да промените и изберете едно или две от тях, които са най-спешни и важни. Най-често това е здравословен или емоционален проблем. Тогава направете кратко изложение с описание на вашата цел. При проблеми с дишането, например, можете да заявявате: “Моето дишане е винаги свободно и леко”.

Напишете го поне десет пъти и след това го четете на глас толкова пъти, колкото сте го написали. Правете това няколко пъти дневно. При създаването на всяко утвърждение, се опитайте в същото време и да го усещате, в нашия пример, чувствайте как дишате свободно.

Освен това, трябва да познавате вашата вътрешна реакция към утвърждението. Звучи ли то убедително или има нещо фалшиво и съмнително? Помолете вашето вътрешно Аз да участва във формулировката на утвърждението, така че, когато го използвате то да оставя у вас добро чувство.

В началото можете да заявявате: “Аз съм щастлив, здрав и доволен”, но нещо вътре във вас може да предложи друго: “Вие сте щастливи, здрави и доволни” или “Ние сме щастливи, здрави и доволни”. Опитайте с тези варианти и различни форми на същия проблем и след това изберете този, при който се чувствате най-добре. Друго добро общо утвърждение е широко използваното от Емил Куе (Emile Coue), автор на терапия за самовнушение: “С всеки ден, във всяко едно отношение аз съм по-добре и по-добре”. Забележете ритъма и поетичното звучене на това внушение.

По този начин дясната половина на мозъка, на която е нужна художествена стимулация, може да приема устно предложения, които иначе може да игнорира. Дясната част на мозъка е тясно свързана с нашето подсъзнание. Създаването на съобщение, приемливо за дясната половина на мозъка, е ключът към препрограмирането на успеха. Аз също така обичам да си казвам: “Дните ми са пълни с любов и радост”. Можете да си казвате това веднага след утвърждаването на Куе да почувствате радост и любов, докато си го казвате.

Друг начин, по който това може да се направи, е като изпеете своето утвърждение или го казвате в ритъм и рими, или с подходяща музика. Най-ефикасна се оказва Бароковата музика с около шестдесет такта в минута. За предпочитане е участието на струнни инструменти, както е препоръчано от S. Ostrander & L. Schroeder в Супер познания, Небесни Книги.

Можете да експериментирате, като използвате различни цветове в писмения вид на вашите утвърждавания. Можете да включите писмено утвърждаване в живопис или дори да изразите своето утвърждаване като живопис. За предпочитане е да работите само по един важен проблем, в даден момент. Било то с дни или седмици, или месеци, докато не постигнете достатъчен напредък.

Възможно е, обаче, да използвате и обща формула, подобна на тази от Coue, в допълнение към утвърждаването за конкретен проблем. Нашите утвърждавания са потвърждения на целите или намеренията ни. Ние ги отпечатваме на мисловно ниво, с цел да бъдат приети от нашето вътрешното Аз.

Когато това бъде постигнато, когато вътрешното Аз вярва в нашето утвърждение, то това означава, че всичко сме направили добре. Както е и при молитвата, ключът към нейния успех, да достигне тя до духовното ниво, е нашата вяра. Просто ще отнеме малко време, за да стане видна в нашия живот.
Автор: Walter Last

Продължава > >>

Свързани публикации