Ваня: Д-р Ласт, какво е вашето мнение за продукта Transmetil, който се препоръчва при болни от Хепатит С? Добре ли…