Още резултати

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Структура на Нашето „Аз”

Аз гледам на нашето “Аз”, като на сборна нематериална единица. Азът и тялото заедно оформят цялата личност. За да разберем по-добре вътрешните процеси на съзнанието можем да направим делене между различните части на нашето Аз. Аз използвам четворно деление:

Висшето Аз или супер-съзнателното ниво, осигурява духовно ръководство чрез вътрешни знания и интуиция. Често това е нивото на душата или при духовните индивиди с високо ниво, абсолютния Дух или Божествено Аз.

Средното Аз представлява нашето нормално съзнание, такова, каквото ние го познаваме, основно това е нашия разум и мисловно тяло, мислителят.

Нисшето Аз или подсъзнателната част, е господарят на нашите спомени и емоции, включително и на отдавна забравени вярвания. А също и кутията на Пандора за потискани чувства и емоции.

Телесното Аз е първичното (явява се жизнена сила), която се грижи за биологичните функции на нашето тяло. Това е нивото на съзнание, което е все още активно, когато ние сме в дълбока кома.

Така можем да кажем, че Висшето Аз оперира на духовно ниво. Средното Аз на умствено ниво. Нисшето Аз на астрално или емоционално ниво. Телесното Аз на етерично или на ниво жизнена сила. Средното Аз може до известна степен да е наясно за останалите нива, но неговият център на съзнание е базиран на умствено ниво.

В зависимост от степента на нашето духовно развитие, това може да бъде конкретно мислене или ниско умствено ниво, може да бъде на по-високо умствено ниво, занимаващо се с духовно, творческо и интуитивно мислене или може да бъде някъде по средата.

Висшето Аз не е добре дефинирано, тъй като различните системи използват различни наименования и са доста мъгляви в това, което подразбират за него. Дори и общи термини като “Душа” или “Бог” не са добре дефинирани. Аз гледам на абсолютния Дух като на наш личен Бог или Божественото Аз, който е създал душата ни като член от семейството на душите.

Духовно ниво е осъзнаването, че периодично въплъщаваш себе си или част от себе си, за да формираш нова личност и изграждаш тяло. Съвкупността от превъплъщения на душата е нашият жизнен поток. Ние може също така да получаваме напътствия от Висшето Аз, което е ниво на съзнание между душата и абсолютния Дух.

Нашата личност се състои от нашите Средното Аз и Нисшето Аз, като умът е най-активната част от Средното Аз, използвайки средствата на волята и мисленето. Това, което често определяме за “Аз” е комбинация от личност и тяло. Обаче, има нещо повече от това, както ще бъде изложено по-нататък. Когато говорим за нашето цяло Аз, също изрази като “Аз”, вече представлява комбинация от всичките четири нива на съзнание.

Гледайки на това по друг начин, ние също можем да съчетаем Телесното Аз с Нисшето Аз и Висшето Аз, и да говорим за тях като за Вътрешно Аз. Определящото въздействие на Висшето Аз върху нашия живот е оригиналното програмиране, с което ние се въплъщаваме. То съдържа нашата житейска задача и програмата, с която тя може да бъде реализирана. Тази програмна част работи с нашето Нисше Аз, като заедно се опитват да ни пазят и държат посоката, да проявяват нашия проект в действителния живот.

Можем да сравним Висшето Аз с ездач, проектиращ програмата за обучение, Средното Аз като коня на ездача, а Нисшето Аз е юздата. Добрият кон ще последва и най-малкия сигнал на ездача и заедно ще се движат в хармония към целта. Съвсем различна история е, когато конят е непокорен. И двамата ще имат тежки моменти, но конят ще е най-силно засегнат. Той може да бъде наказан за отклонението от курса, но получава награда, ако е добър кон.

Висшето Аз, не потиска правото на ума да използва своята свободна воля и обикновено не се намесва, действа главно като наблюдател. Ако Средното Аз управлява твърде надалеч от курса, то това, разбира се, ще доведе до неприятности. До необходимостта от справяне с кармичните последствия на неговите действия. Може да се случи инцидент, могат да бъдат загубени договор или работа. Може да се развие заболяване и това да върне Средното Аз обратно към правия път.

От друга страна, Висшето Аз може да направи живота лесен за нас, ако ние охотно си сътрудничим с него и активно се стремим към ръководство му. Тогава ние приятно ще се движим заедно в потока на живота. Пари или средства ще ни очакват, когато имаме нужда от тях, информацията ще се появява в точното време. Ние ще сме на пътя към доброто здраве.

Затова, ние имаме избор! Да се сражаваме, минавайки през възходи и падения в живота, борейки се или приемайки хронично заболяване. Или да си сътрудничим, да се научим да слушаме и чувстваме, в коя посока трябва да се движим.

По този начин можем да гледаме на болестта, като на полезна индикация. Нарушили сме природен закон и не сме поддържали правилно тялото си. Не сме се насочили в неправилна посока и сме в контакт с нашия вътрешен проект. Тогава Средното Аз трябва да подобри условията на живот за тялото или да промени посоката, ако се изисква.
Колкото повече се развиваме духовно, толкова повече съзнанието на личността ще се слива с нивото на душата и ще стане “жива душа”, а не личностен робот, който само първоначално е програмиран и дистанционно контролиран от душата. Висшето Аз на жива душа сега е Божествено Аз или Абсолютен Дух.
Автор: Walter Last

Продължава > > >

Свързани публикации