Картинката е заредена като силно болкоуспокояващо

Гледайте я 8- 10 минути Комбинирайте картинката с картинката за „Киселинно- алкален баланс

И… не забравяйте да Благодарите на Бог за получената помощ!!!

This image is charged as Strong analgesic

Watch it 8 to 10 minutes Combine that image with Acid – Alkaline Balance

And… do not forget to thank God for the help!