Още резултати

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Редокс системата на витамин С

Аз гледам на редокс системата на витамин С като много обещаваща биологична кислородна терапия за лечение на нашите съвременни заболявания. Главната особеност в този контекст е как витамин С преминава през клетъчните мембрани. За да влезе или излезе от клетките, той не преминава сам клетъчните стени. За да се усвои от храната или да попадне в други клетки и органи, той си има специални превозвачи.

Аскорбиновата киселина (АК) активно се пренася през мембраните от натриеви превозвачи. Те присъстват главно в чревния тракт за усвояване на витамин С, но имат ограничен капацитет. Ето защо при експерименти малки количества АК в храната или добавките се абсорбира почти 100%, докато при прием на 1 грам се абсорбира само 50%.

Съществува обаче допълнителна транспортна система с много голям капацитет. Тя се базира на транспортери на глюкозата, които пренасят дехидроаскорбинова киселина (DHA) през мембраните. Повечето от витамин С в тялото попада в клетките и особено в мозъка като DHA. Там той веднага се редуцира обратно до АА, главно от глутатион. За да излезе от клетката, той отново се окислява и след пресичане на мембраната отново се редуцира.

Следователно, ако използваме повече витамин С като DHA, можем да абсорбираме значително по-големи количества, без да получим диария или други проблеми. Освен това получаваме повече кислород в чревната стена. Ако разтвор на DHA се втрие върху кожата, той се абсорбира 12 пъти по-добре от АА. (www.vitaminc.kiwi)

След абсорбция от червата, витамин С в крайна сметка навлиза в кръвта като АК. Тук по-голямата част от него напуска плазмата и се натрупва в червените и белите кръвни клетки. Когато кръвта тече през област с повишена концентрация на въглероден диоксид в резултат на мускулна активност, тя освобождава част от кислорода си в допълнение към част от АК. Когато се натъкне на клетъчна мембрана, кислородът, с помощта на мед, окислява АК до DHA, така че да попадне в клетката. Веднъж попаднал вътре, DHA незабавно губи кислородния си йон и се превръща обратно в АК (en.wikipedia.org).

Ключовият момент тук е, че химически стабилният молекулярен кислород от въздуха се превръща от витамин С в реактивен йонен кислород. След това може да се освободи в клетките, за да убие всякакви микроби или да осигури кислород за производство на енергия. Реактивният кислород също така е необходим на клетките на имунната система. Той се използва от нея като боеприпас, главно под формата на водороден прекис.

По такъв начин витамин С, вкаран в заразената клетка, може да унищожи не само инвазивните микроби, но и техните токсини, които блокират метаболизма на окислителната енергия в митохондриите (електроцентралите на клетката). Красотата в използването на витамин С за унищожаване на вътреклетъчните микроби е, че той мигновено се превръща обратно във възстановена форма, за да предпази чувствителните клетъчни структури от окислителни увреждания. Очакваше се, че високият прием на витамин С ще намали количеството на наличния защитен глутатион. Изследванията обаче показват, че количествата глутатион в червените и белите кръвни клетки се увеличават значително (1) (2).

Липозомният витамин С е разработен за по-добро усвояване и за получаване на по-малко витамин С чрез мембраните директно в клетките. Но по този начин в клетките не се транспортира активен кислород, за да се деблокират заразените митохондрии. Следователно той ще бъде безполезен като кислородна терапия. Все пак е добре да предпазвате клетките от увреждане по време на интензивно окисление, като лъчетерапия, химиотерапия, озонотерапия и продължителна терапия с MMS/ClO2.

Референции
(1) C S Johnston et al: Vitamin C elevates red blood cell glutathione in healthy adults. Am J Clin Nutr. 1993 Jul;58(1):103-5. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
(2) Lenton KJ, et al: Vitamin C augments lymphocyte glutathione in subjects with ascorbate deficiency. Am J Clin Nutr. Jan 2003, 77(1):189-95. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Назад                                                                                          Продължава

Автор: Walter Last

Книги за самолечение на Walter Last

Свързани публикации