Още резултати

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

“Енергийните мошеници” на новата епоха

Енергийните мошеници

В нашата епоха на промени е силно активизиран стремежът на хората към новото, неизвестното, тайнственото. Хиляди ентусиасти търсят начини за промяна на себе си и живота си, търсят нови пътища за самоусъвършенстване и реализация. Това е много хубаво, защото става ясно, че епохата на тайните остава в миналото. Приближава друга епоха – на откритията и развитието на човека. Съкровените знания изплуват от дълбините на вековете и стават достъпни за всеки. Но всеки медал има две страни. И обратната страна на нашата епоха на търсене на съвършенството са големият брой “енергийни мошеници”.

“Енергийните мошениници” не са обезателно шарлатани, представящи се за това, което не са. Колкото и да е странно, но голяма част от тези, които наричаме “енергийни мошеници” всъщност са силни и талантливи в енергийно отношение хора. Но тези хора се ръководят не от стремежа да помогнат на останалите да вървят в крак със стремително изменящата се Вселена, а от къде по-принизени цели. Схемата на тази енергийна спекулация с желанието на хората да се учат на нещо ново и да се усъвършенстват, е отдавна известна и доста елементарна.

В сегашния си вид се среща още през 60-те години на миналия век в САЩ, по времето, когато интересът към окултните и медиативни практики буквално изригва. Някой си талантлив експериментатор, усещайки в себе си определени способности в дадена сфера, би могъл лесно да се научи на това-онова (като правило на лечителство или ясновидство), да попрактикува малко и бързо да реши, че за обучението на хората в нещо ново и интересно могат да се получават пари.

Оттук нататък схемата е проста:

1. Няколко месеца четене на съответната литература с опитване върху себе си на някои лесни практики от йога или друга подобна система.

2. Създаване на лична концепция за мирозданието на базата на прочетения материал и собствената фантазия.

3. Подреждане на различни древни учения – физически, дихателни, медитативни в определена последователност, подчинена на логиката на изобретената теория. При подбора на упражненията е важно те да могат да предизвикват бързи промени в самочувствието на човек, изменяйки неговата вътрешна енергия. И……”учението” е готово! След това новият “факел на знанието” започва да формира собствен кръг от ученици, или с други думи казано – своя лична окултна секта. Отначало са обещанията.

Върху потенциалните ученици се изсипва цялата сила на проповедите, които всъщност са една проникновена и забавна смесица от източна философия и западни християнски възгледи. Обикновено за лозунг на начинанието се издига развитието на вътрешната енергия на човека до ниво, когато той сам може да стане, например ясновидец. Жадната за нови знания публика, подработена от авторската философска теория, се съгласява да изпробва върху себе си системата на новопоявилия се “свят мъдрец”.

За съмняващите се може да се направи малка демонстрация на някои възможности, а ако такива липсват – да се провокира нужната ситуация. Обикновено първата степен на заниманията съдържа в себе си особена система на дишане и дълбока медитация, която вдъхва у хората надежда. Древните ефективни практики, чието авторство “учителят” обикновено си присвоява, изменят потока на вътрешната енергия. Тази промяна води единствено до смяна на усещанията, но не и до някакъв съществен прогрес: никой не престава да боледува, нито пък получава някакви особени способности.

И тук идва втората пропагандаторска вълна – “учителят” казва: “ето, виждате ли как хубаво се получава при вас. Какво ли още може да стане! Минете втората степен и тогава ще разберете”. Следва атака от демагогия и безкрайни обещания. Окрилени от “успехите”, хората, разбира се, веднага се записват за второ ниво, заплащайки охотно за него двойно. Ситуацията се повтаря: набор от древни техники, предимно от йогите.

Усещанията на учениците отново се сменят, но така и не се появяват реални възможности, нито пък има конкретно оздравяване. “Учителят” отново призовава към дълго и упорито обучение, и естествено, кани на поредното – трето ниво. На практика това се превръща в един затворен цикъл, като нивата могат да стигнат 20.

В резултат на това учениците могат да се разделят на 3 групи:

1. Талантливи по рождение, при които се забелязва реален напредък. В най-добрия случай при тях се стига до “енергийно виждане” на аурата. Те медитират добре, диагностицират някои заболявания. Това е, така да се каже, “визитката” на сектата.

2. Основна маса. Те са до 80%. При тях почти нищо не се получава, освен постоянно сменящи се усещания, ярки сънища и интуитивен контрол над собствената енергия.

3. Ниско чувствителни. При тях няма нищо ново, нищо не се получава. Много ученици от тази категория напускат занятията, решавайки, че това не е за тях. Понякога разочарованието обзема и учениците от втория тип, а тези от първия са непрекъснато давани за пример от “учителя”. Техните доста скромни, но недостъпни за другите възможности са изтъквани и преувеличавани.

След оформянето на тези категории, обучението в сектата се превръща в един непрекъснат кръговрат от “нива”, “степени”, “етапи” и т.н. Учениците непрекъснато плащат пари с надеждата да постигнат нещо. Но, естествено, болшинството от тях дори след години нямат никакъв напредък. И е нормално при липсата на реални успехи да започнат да възникват въпроси от рода на “кога най-после”

Тогава идват на ход типичните сектантски уловки: на учениците от по-високите нива се отвлича вниманието с предложения за “съвместна работа върху корекция на аурата на планетата”, “изпращане на лъчи на любовта” в “горещи”точки”, “изследване на Космоса” и други подобни мероприятия. Всъщност това са дълбоки медитации от източен тип – фантастични, но достатъчно ярки.

Понякога за по-силни усещания започват да се използват наркотични и халюциногенни вещества. Учениците се съсредоточават върху своите “глобални способности” и “висока мисия” и престават да се мислят за излъгани. Хората, попаднали в мрежата на енергийните мошеници изглеждат доста жалко. Те по принцип не са съвсем здрави физически хора, доста отслабнали от постоянните разнородни упражнения, решително почти нищо не можещи, а постоянно доказващи с пяна на устата, че са “вестители на пламъка” или “координатори на енергия”.

Понякога имат някои практични умения (особено, ако имат вроден талант за енергийни практики), но не може и дума да става за сравнение с уменията на професионалист от средна величина. Единствената цел на тези хора е да си купят следващата майсторска степен от Великия Учител. Да бъдат изкарани от това състояние е почти невъзможно. От една страна те са под влияние на своя гуру, обещаващ им върха на съвършенството, а от друга – трудно е да си признаят грешката.

Купувайки маса “нива”, преминавайки през много семинари и практикуми, в крайна сметка изхарчените пари (хиляди лева) и време (понякога до 5 години) са твърде големи. Да отстъпят от този път – означава да приемат, че всичко е било напразно и че просто са попаднали на ловък мошеник. Всъщност енергийните мошеници не са такива в юридическия смисъл на думата. Обикновено той не учат на нищо лошо, а само помагат за развиването на собствената енергия.

И наистина, при дълго обучение в секти от този тип, при учениците се забелязва изостряне на чувствителността към енергиите, появява се навик за работа над самия себе си. И това не е лошо, ако не бяха лозунгите, с които хората са привличани в сектата. На тях им обещават да ги превърнат в лечители, ясновидци, магове.

Мошеничеството не е в това, че не учат на нищо хората. А в това, че се заменя едното с друго – авторската система за развитие на вътрешната енергия се продава поетапно за големи суми пари, като средство за постигане на набелязаните цели. Да, но в 99% от случаите тези цели не се постигат! Защото “енергийните мошеници” дори не споменават факта, че дори при наличие на висока лична даровитост, реална енергийна сила, целта може да се получи едва след 10-15 години упорита работа с посочените практики. А други, имат силата, но за тях е нужен истински енергиен учител от реална енергийна школа.

Как да отличим истинските учители от “енергийните мошеници”?

Уви, за обикновения човек това е почти непосилна задача. “Атрибутиката” и на едните, и на другите е сходна: истинските учители също вземат пари, при тях също има “степени” и “нива”. Но разлики все пак има: При енергийните учители практиката  предшества  теорията, а при мошениците е обратно. Енергийният учител предлага реална сила – възможности, които веднага могат да бъдат проверени и изпитани. Мошеникът продава система от енергийни тренировки, обещавайки, че тя някога ще даде ефект. Енергийните учители малко говорят пред публика и слабо агитират.

Максимумът, който могат да си позволят е провеждането на еднократни срещи-разговори със заинтересованите хора. Дългите беседи са с хора, които вече имат сила и тези беседи по принцип са индивидуални. Мошеникът привързва хората към себе си, като усъвършенстването и успехите непременно се свързват с ръководната роля на “гуру”-то. Енергийният учител просто дава сила и показва, как се работи с нея. След това човек е свободен и може самостоятелно да се развива и да пробва новите си възможности на практика.

Всичко постигнато от ученика в сектите на енергийните мошеници, е насочено към работа с неговото вътрешно състояние, без да излиза от рамките на личното енергийно тяло. Енергийните учители учат човек да въздейства не само върху себе си, а и върху околния свят, върху живата и нежива природа. И това става веднага, още в първите дни. Енергийният учител изпълнява обещаното веднага и това МОЖЕ ДА СЕ ПРОВЕРИ. Мошеникът през цялото време обещава, но не изпълнява, защото неговата цел е продажбата на следващото ниво, а резултатите от продажбата са маловажен въпрос.

Сроковете за обучение при енергийните учители са много кратки – от няколко дни до 2 седмици за базовото ниво. Разбира се, енергийните техники са достатъчно обемни и пълното им усвояване е възможно само във времето, но:  – почти никога усвояването на реални техники от учениците не се довежда до висока степен на майсторство.

Това става само когато някой е решил изцяло да посвети живота си на обучение за нови космоенергетици.  – сроковете и насочеността на своето по-нататъшно обучение (ако е взето решение за такова) определя самия ученик, изхождайки от собствения си опит и нужди. Като правило обучението при енергиен учител няма масов характер. Учениците може да са много, но с тях се работи или индивидуално, или на малки групи.

Разбира се, най-доброто средство да не бъдем измамени, е личната осведоменост. Ако човек е сведущ по въпросите на енергийните практики, той трудно може да бъде принуден да купи нещо, за което може да прочете в книгите, макар и в малко по-различен вид. Реалните енергийни практики, е невъзможно да бъдат усвоени без помощта на майстор, от една или друга енергийна школа. Занятията в сектите на “енергийните мошеници” лесно могат да бъдат заменени с прочитането на определена книга или практическо ръководство. И това ще даде резултат, а и ще струва много по-евтино.

Човек, стремящ се към хармония с Космоса винаги ще търси нужния енергиен учител, без уговорката, че, видите ли, няма от кого да се учим. Всичко на този свят струва пари, но е по-добре те да се дават, когато получаваш нещо в замяна. Не за съмнителна имитация с неоправдано висока цена. Иска ни се да вярваме, че процъфтяващите “псевдоенергийни” секти скоро ще изчезнат и ще останат в миналото. За това е нужно, психологията на хората да бъде променена, а тяхната неграмотност и лековерие – окончателно победени.

Автор: Candela Ramirez Garsa (Магистър космоенергетик)

Още по темата

Книги за изчистване на организма

Билколечение

Рецепти за домашни лечебни средства

Лечебни картинки

Заболявания

Натурални терапии

Хранене на органите

Литотерапия – лечение с камъни

Упражнения

Свързани публикации