Още резултати

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Инхалации с разтвор на пчелен мед при здрави хора

Инхалации с пчелен мед

Вътребелодробно прилагане на разтвор с натурален пчелен мед, хиперосмоларна декстроза или хиперосмоларна дестилирана вода при здрави хора и при пациенти с 2-ри Тип захарен диабет или хипертония: тяхното влияние върху нивото на кръвната захар, плазмения инсулин и С-пептида, кръвното налягане и достигнатия максимален издишван дебит.

Бяха изследвани безопасността и ефективността на вътребелодробното прилагане (чрез вдишване) на 60%-ен разтвор на мед, 10% декстроза или дестилирана вода върху кръвна захар, плазмен инсулин и С-пептид, кръвно налягане, сърдечна честота и достигнат максимален издишван дебит (PEFR) при здрави хора или болни от диабет. 24 здрави индивиди, 16 пациенти със захарен диабет от 2-ри Тип и 6 пациенти с хипертония бяха включени в изследването.

Те преминаха пълен преглед и лабораторни изследвания. 12 здрави индивиди бяха подложени на инхалация с дестилирана вода в продължение на 10 минути, а след една седмица получиха инхалация на меден разтвор (60% Wt / V) за 10 минути. Другите 12 здрави индивиди получиха инхалация с 10% декстроза за 10 минути. Нивото на кръвна захар, плазмен инсулин и С-пептид, кръвно налягане, сърдечна честота и PEFR бяха измервани преди инхалацията и в продължение на 2-3 часа след инхалацията, на интервали от 30 минути.

Произволно измерване на нивото на кръвната захар беше направено при осем пациенти с не добре контролиран захарен диабет и повторено 30 мин. след медната инхалация. Една седмица по-късно, нивото на кръвната захар на гладно бе измерено за всеки пациент и отново повторено в рамките на три часа след медната инхалация, на интервали от 30 минути.

Тестът за глюкозния толеранс бе извършен при други осем пациента с тип-2 захарен диабет. След една седмица беше повторена процедурата с инхалация на мед, която бе започната веднага след прием на глюкоза. Шест хипертензивни пациенти получиха медна инхалация за 10 мин. Кръвното налягане и сърдечната честота са измерени преди и след инхалацията.

Резултатите показаха, че при нормални индивиди дистилираната вода, причинява леко повишаване на нивото на кръвната захар, леко понижаване на плазмения инсулин и значително намаляване на плазмения C-пептид. 10%-та декстрозна инхалация, причинява леко намаление на плазмения инсулин и С-пептид, и незначително изменение в нивото на кръвната глюкоза.

Никакви съществени изменения не бяха получени в кръвното налягане, сърдечната честота или PEFR след дестилираната вода или 10%-та декстрозна инхалация. Медната инхалация, причинява понижаване на нивото на кръвната глюкоза и повишаване на плазмения инсулин и С-пептид, леко намаляване на кръвното налягане и до 11 и 16% увеличение на PEFR.

Медната инхалация значително намалява произволно измереното ниво на кръвна захар от 199 + / – 40,9 mg/dl до 156 + / – 52,3 mg/dl след 30 мин. (р = 0,0303). Нивото на кръвната захар на гладно бе намалено след медната инхалация през трите часа след инхалацията, което е значително за три часа (р <0,05). Интензивността на хипергликемия бе значително намалена в теста за глюкозна толерантност при пациенти, получаващи инхалации с пчелен мед.

Систолното и диастолно кръвно налягане бе намалено от медната инхалация при хипертензивни пациенти; съществени изменения бяха получени до 60 и 120 мин. след инхалацията. Не бяха наблюдавани никакви неблагоприятни реакции с инхалирането на дестилирана вода, 10%-та декстроза и 60%-ия разтвор на мед. С изключение на носната водниста секреция, наблюдавана при всички лица, и лека кашлица, наблюдавана при седем обекта, след медната инхалация.

Резултатите показаха, че медната инхалация е безопасна, ефективна и намалява нивото на кръвната глюкоза, и при здравите хора и при диабетиците. Тя може да подобри теста за глюкозния толеранс, да повиши плазмения инсулин и С-пептида, PEFR, както и да намали високото кръвно налягане при пациенти с хипертония.

Източник: www.researchgate.net

Още по темата:

Основни Захари

ТЕСТ ЗА ДИАБЕТ

Тест за нивото на кръвната захар

Преодолей Диабета

Диабет

Тест за недостиг на витамини и минерали

Заболявания

Свързани публикации