Още резултати

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Духовният път

Духовният път

Не можеш да станеш майстор, ако си останал слуга. Целта на живота, включително на човешкия живот, е развитие на съзнанието. Целта на нашето човешко съществуване е да станем съвършен човек, ако е възможно. Да се реализираме или да направим реален пълния потенциал, присъщ на човешката природа.

Това се отнася за всички нива на човешкия живот, на биологично, емоционално и мисловно ниво. Вместо да виждате себе си само като личност, с ум и тяло, представете си, че сте част от индивидуален жизнен поток, който постоянно тече все повече нагоре, към по-високи нива на съзнание. Този жизнен поток изгражда различни личности, като носители на този поток на съзнанието.

Вие сте едно от тези временни средства. Вашата личност е временна, тя е настоящия модел на жизнения поток, формиран в нашето пространство-време. Целта на нашия жизнен поток за това настоящо ниво, е да разработи носител, който позволява пълно изразяване на душата и е подходящ за пътуване извън човешкото състояние. Когато това бъде постигнато, нови личности няма да са нужни. Когато се въздигне човека, жизненият поток вече ще може да преминава през транс-човешки състояния на съзнание.

Духовно пробуждане

Тази еволюция на съзнанието обикновено е бавен процес и повечето личности не знаят, че са част от еволюционен растеж. Обаче, тъй като личността се приближава към съвършенството, тя започва да осъзнава своята цел и да копнее за духовно развитие. Преди това духовно пробуждане, личността може би вече е повярвала в Бог, следвайки религиозна вяра по традиционния начин. Но, има разлика.

В традиционния религиозен живот, вярващият може да се опита да следва догмите на вярата си, най-добре го може, но ще си остане в същия бавен еволюционен път на съзнанието. С духовното пробуждане, духовният растеж става основната цел на тази личност. Бавният еволюционен процес, сега става духовна революция, не само по отношение на скоростта на растежа на съзнанието, но и по отношение на премахването на утвърдените ценности. Тази духовна революция може да се извърши в рамките на дадена религия или може да се случи извън религиозната вяра.

В рамките на религията, тези пробудени духове рано или късно ще влязат в конфликт с утвърдените догми. Те могат да се опитат да променят или реконструират своята църква към тези високи идеали. В крайна сметка ще станат мистици или светци, или мъченици, или просто ще си направят своя собствена църква или секта. Повечето утвърдени религии имат в най-добрия случай обтегнати отношения със своите мистици и (по-късно) светии.

Във всички случаи, независимо дали пробуждането и следващото го духовно израстване става във/или без утвърдена религия, пробудената личност ще започне да следва духовно ръководство. То й идва отвътре, а не от установените правила и учения на църквата и обществото.

Духовността вече не е нещо, което човек ще прави в неделя сутрин или други определени дни, в съответствие с установените правила, а по-скоро ще се превърне в главна цел и ориентация в живота. С това можем да кажем, че личността сега върви по духовния път.

Автор: Walter Last

Книги за самолечение на Walter Last

Свързани публикации