Духовната философия е основната ни система от вярвания за природата на нашето съществуване, за неговата цел. Така ние се опитваме да разберем своята роля в обществото, както и взаимоотношенията ни с всякакви по-висши или ръководни сили, и това ни дава вътрешната сила да следваме духовния път. 

Всеки има собствена философия за живота, дори и съзнателно да не е наясно с това. За някои, това е просто идеята да консумират възможно най-много удоволствия от живота, като така се опитват да избегнат страданието. За други, като християнските светци и йогите, това е умишлено да се самонараняват, да си причиняват страдание и да се отричат от удоволствията, като част от тяхната философия и собствен път към Бога.

Да имаме духовна философия, означава да видим себе си като част от по-висока цел, от всеобщ план, и съзнателно да се опитваме да си сътрудничим в развитието и проявлението. Една добра духовна философия, трябва да ни дава насоки и подкрепа по духовния път и в ежедневните ни взаимодействия и отношения.

В същия ред на мисли, ние можем съзнателно да избираме да вярваме и следваме определена религия или политическа партия, ние можем съзнателно да приемем дадена духовна философия, която точно отговаря на нашата цел.

Като цяло, тази философия може да е в хармония с настоящата ни религия или политически възгледи. Просто поглеждаме към най-високите си идеали и заместваме негативните аспекти с положителни убеждения.

Централният въпрос на всяка философия на живота, е въпроса за смисъла или целта. Ако ние не виждаме конкретна цел в живота и особено в нашия собствен живот, то е съвсем естествено да живеем за удовлетворяване на своето его, но също така лесно можем и да се депресираме от очевидната липса на дълбок смисъл от всичко това.

В духовната философия ние вярваме в по-висока цел. Ние може да не знаем точно естеството на тази цел, но това може дори да няма значение. Можем да си кажем, че ние просто искаме да проявим нашия план или да реализираме целите, за които сме въплътили, или просто да се опитваме да изпълняваме волята на Бог, или да се превръщаме в едно с Бог. Те всички са едно и също, така или иначе. До сега може да сте били доста чувствителни.

По принцип всичко, което искате, е да бъдете здрави, да имате добър живот, да се забавлявате и като цяло да се чувствате изпълнени и доволни. Вие не искате да ставате мистик или светец, за да постигнете това. За щастие, това не е необходимо. Току-що нарисувах голямата картина, за да покажа, в каква посока ние по принцип трябва да се движим. Колко бързо искате да се движите, зависи изцяло от вас!

Автор: Walter Last 

Книги за самолечение на Walter Last