Количка

Допълнителни препоръки за кислородна терапия

Силно ви препоръчвам за кислородна терапия да използвате качествена енергизирана вода. Това може да е изворна или кладенчова вода, но ако е с много високо съдържание на калций, трябва или да го намалите, или да добавите магнезий. Ако използвате обикновена вода от водопровода, най-добре е или да я дестилирате (преварите), или да използвате обратна осмоза и след това да добавите отново полезни минерали като концентрат от морски минерали или колоидни минерали.

Друг добър вариант е използването на дъждовна вода с добавени минерали. Водата в пластмасови бутилки не е особено препоръчително, но ако го направите, вземете дестилирана вода и повторно я реминерализирайте. След добавяне на минералите, енергизирайте водата чрез излагане на слънце, кристали, магнити, пирамиди, газ на Браун или подобни устройства.

Към лимоновата напитка могат да се добавят и пресни плодови или зеленчукови сокове. Минералите съхраняват биоенергията във водата. За оцветяване на косата често нанасяйте разтвор от витамин С (без лимонов сок) върху косата и скалпа. Ако косата е била бяла твърде дълго време, ензимите в луковиците на косата може да са умрели и повече да не могат да работят. Също така често разтривайте кожата си с частично неутрализиран разтвор на окислен витамин С и МСМ, и евентуално с пресни сокове.

Други важни добавки са таурин, цинк, P5P (коензимна форма на витамин B6) и витамин B3. Обикновено те са в недостиг при дефектен метаболизъм на кислорода, но те могат да се добавят към храненето. P5P е активирана форма на витамин B6 и е необходима за изграждане и използване на протеините, включително ензимите. Можете също така да добавите боракс или да го вземате отделно в борбата с Candida. За повече информация вижте Пиролурия и Кандида.

Тауринът е сярна аминокиселина, произведена в организма чрез окисляване на цистеина. Той е необходим за много важни процеси, такива като разпределение на вода, производство на жлъчка, детоксикация на черния дроб, работа на мускулите. В здраво сърце има най-много таурин спрямо всички останали мускули или органи! (spingola.com).

Алкохолът е особено опасен за хората с дефицит на кислород. В черния дроб алкохолът се окислява до ацеталдехид, който след това причинява повечето проблеми с алкохолната интоксикация, засягайки силно мозъка. Тауринът активира ензима алдехид дехидрогеназа, който след това окислява ацеталдехида до полезен оцет.

При сърдечна недостатъчност е доказано, че грамовите количества таурин значително подобряват физическата работоспособност (4), докато всички видове аритмии, включително предсърдно мъждене, могат да се нормализират с 10 до 20 гр. таурин (5).

Това наистина показва, че повечето сърдечни заболявания се причиняват от дефектно окисление. С добър окислителен метаболизъм ние произвеждаме достатъчно таурин чрез окисляване на метионина до цистеин и цистеина до таурин, така че да не е необходимо за поддържане на здраво сърце да се добавя таурин. Всичко това показва, че сърдечните заболявания, също като рака и другите заболявания, могат да бъдат избегнати или преодолени с достатъчно биологично достъпен кислород.

Перспективи

Възстановяването на кислородния метаболизъм е основна стъпка в изцелението на нашето тяло.  Но, само по себе си то не е достатъчно за постигане и поддържане на доброто здраве. Други важни допълнителни стъпки са здравословна диета с прясна храна, борба с кандида, пиролурия и синдрома на пробитото черво, детоксикация, периодично гладуване със сурова храна, получаване на много биоенергия (енергия на жизнената сила), достатъчна физическа активност и използване на своето въображение и очаквания, за да кажем на тялото си какво да прояви.

Референции
(4) G. Eby et al: Elimination of cardiac arrhythmias using oral taurine with l-arginine with case histories: hypothesis for nitric oxide stabilization of the sinus node. Med Hypotheses, 67 (2006), pp. 1200-1204. www.sciencedirect.com
(5) et al: Effect of taurine supplementation on exercise capacity of patients with heart failure. J Cardiol 57/3, 2011 pp. 333-337. www.sciencedirect.com

Назад

Автор: Walter Last

Книги за самолечение на Walter Last

Свързани публикации