Още резултати

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Декларация за поверителност и защита на лични данни

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Последна актуализация: май 2018 г.

Съдържание

• Въведение
• Дефиниция за лични данни
• Категории лични данни, обработвани от Издателя
• Политика за бисквитките
• Причини и цели за събиране и обработка на личните данни
• Преносимост на данните
• Законово право за ползване на данните
• Срок за съхранение
• Вашите права и задължения във връзка с личните ви данни;
• Промени в декларацията за поверителност
• Сигурност на данните

Въведение

Сайтът, който ползвате – nanocom-bg.com, е собственост на НАНО-КОМ ООД, ЕИК 123100085 със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора, ул Златен клас 12А, ап.43, МОЛ Мариана Кюркчиева, наричано по-долу “Издател” или “ние”. За целите на поддържането на сайта, Издателят съхранява, обработва и използва лични данни на потребителите на сайта, наричани по-долу “Вашите данни” или “данните”.
Моля, отделете време и прочетете настоящия документ – Политика за поверителност и защита на личните данни (наричан по-долу “Политиката”).

Ако не сте съгласни с условията, не предоставяйте на Издателството Вашите данни.
Настоящата Политика за поверителност и защита на лични данни влиза в сила от 20 май 2018 год. и е съобразена с изискванията на новия европейски Регламент за защита на личните данни (EU 2016/679- GDPR).
НАНО-КОМ ООД запазва правото си да променя и актуализира при необходимост настоящата Политика. Каним ви периодично да проверявате тази страница, за да сте сигурни, че сте съгласни със всички промени.

Дефиниция за лични данни

Според новия регламент “лични данни” са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано (“субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Категории лични данни, обработвани от Издателя

ПРЯКО СЪБИРАНИ ДАННИ
Съгласно Регламента, събираме, съхраняваме и обработваме следните предоставени от Вас данни, като при всяко конкретно събиране на Ваши данни ще ви уведомяваме за конкретната цел или цели, за които те ще се използват:

• лично и фамилно име
• информация за обратна връзка,телефон и имейл адрес

Издателя не събира и обработва преднамерено специални категории лични данни, както и информация от деца под 16 години.

АВТОМАТИЧНО СЪБИРАНИ ДАННИ
В допълнение към данните, които ни предоставяте при регистрация, можем да събираме информация автоматично, която ни предоставя вашият компютър или мобилно устройство. Тя се събира чрез т.нар. бисквитки.

Политика за бисквитките

Какво са бисквитки?

На този сайт използваме бисквитки, за да гарантираме интегрираността на регистрационния процес, както и за персонализация на сайта. Бисквитката е малък текстови файл, който се поставя на хард диска Ви от сървъра на уеб страницата. Бисквитките не могат да бъдат използвани за пускане на програми или за прехвърляне на вируси към компютъра Ви. Те Ви се присвояват еднозначно и могат да се четат само от уеб сървър в домейна, който Ви е изпратил съответната бисквитка.

Видове използвани бисквитки
Сайтът nanocom-bg.com използва следните видове бисквитки:

Сесийни бисквитки

Сесийните бисквитки съхраняват информация временно – само в рамките на сесията на използвания браузър. Служат за съхранение на информация кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до някоя част от съдържанието му. Не събират информация от вашия компютър или мобилно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.

Аналитични бисквитки

Една от основните цели на Аналитичните бисквитките е да Ви предостави една удобна характеристика за пестене на време. Например, ако персонализирате уеб страница, или навигирате в рамките на сайт, бисквитката помага на сайта да възстанови специфичната информация при следващи посещения. Това опростява процеса на предоставяне на релевантни материали, улеснява навигацията в сайта и т.н. Когато се върнете на уеб сайта, информацията, която преди това сте предоставили, може да бъде възстановена, така че да можете лесно да използвате предварително настроените характеристики на сайта

Бисквитки на трети страни

nanocom-bg.com използва рекламни фирми на трети страни за показването на реклами, когато се посещава уебсайта. Възможно е тези фирми да използват информация (която не включва име, адрес, имейл адрес или телефонен номер), относно посещенията на потребителите на този и други уебсайтове с цел да показват реклами за стоки и услуги, които може да представляват интерес за тях. Тези фирми използват “бисквитки“, за да съхранят предпочитанията на потребителите. Имате възможност да откажете “бисквитките“ за пускане на реклами по всяко време посредством “бисквитката“ за отказ на DoubleClick или от страницата с Декларацията за поверителност за рекламната и съдържателната мрежа на Google.

Управляване използването на бисквитки
Имате възможност да приемате или да отхвърляте бисквитките. Повечето уеб браузъри автоматично ги приемат, но обикновено можете да променяте настройките на браузъра си, ако предпочитате да ги отхвърляте. Ако изберете да ги отхвърляте, няма да имате възможността да опитате напълно интерактивните характеристики на този уеб сайт.

Забраняване/блокиране на бисквитки

Чрез настройките на Вашия браузър влезте и укажете предпочитанията си относно бисквитките- те могат да бъдат и напълно забранени или блокирани. Повече информация за бисквитките, както и за тяхното управление, можете да откриете на някой от сайтовете по-долу или на друг намерен от вас сайт: bg.wikipedia.org

Причини и цели за събиране и обработка на личните данни

Кога събираме Ваши данни?
Можем да събираме и използваме Ваши лични данни, ако:

• посещавате или използвате определени ресурси на нашия уеб сайт
• за изпълнение на онлайн поръчка
• комуникирате с екипа на Издателството

За какво бихме ползвали Вашите лични данни?
Информацията, която събираме, може да ни послужи, за да:

• Създадем Ваш потребителски акаунт;
• Комуникираме с Вас във връзка с вашите поръчки и по други въпроси, свързани с дейността на издателя;
• Поддържаме вътрешен архив;
• Осигурим надеждно, сигурно и добро представяне на предлаганите от нас информационни услуги, за да подобрим продуктите и каналите си;
• Персонализираме уебсайта според вашите интереси.

Преносимост на данните
За дейността на Издателството Вашата лична информация е от първостепенна важност. Никога не бихме предоставили за търговски цели или продали Вашите данни. Възможно е да споделим Ваши данни само и единствено за следното:

• Доставчици на услуги: например, програмисти и хостинг компании;
• Публични и държавни органи;
• Други служебни лица: например, при продажба или преструктуриране на бизнеса на Издателството.

Законово право за ползване на данните
Вашите данни ни служат за разпространение на информацията, която създаваме или пренасяме от други източници, както и за изпълнение на рекламно-информационни услуги на клиенти и партньори. В зависимост от целта, за която Издателството използва данните, правните основания могат да включват:

• Вашето съгласие, което може да бъде оттеглено във всеки един момент;
• Изпълнение на договор или необходимост от установяване на договорно отношение;
• Спазване на законови задължения;
• Наши законосъобразни интереси и основания;
• Всяко друго законово основание, разрешено от закона.

Срок за съхранение на данните
Данните, включени във Вашия акаунт на ползвател, ще бъдат съхранявани от момента на регистрирането ви, до момента, в който оттеглите желанието си да бъдете безплатен ползвател, след което ще бъдат изтрити. Или максимум до 14 месеца след датата на регистрация при неактивен акаунт.
При онлайн поръчка не се изисква задължителна регистрация в сайта, данните събрани от вас за изпълнение на поръчката се изтриват автоматично след потвърждение за изпълнението и.

Вашите права
Съгласно новия Регламент за защита на личните данни (EU 2016/679- GDPR), Вашите права по отношение на личните данни, включват:

• Информираност;
• Достъп до собствените ви данни;
• Коригиране (ако данните са неточни);
• Изтриване на Вашите лични данни (право “да бъдеш забравен”);
• Ограничаване на обработването от страна на администратора;
• Възражение спрямо обработването на Вашите лични данни;
• Субектът на данни има право и да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен;
• Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени.

Вашите задължения

Ако регистрирате друг, а не себе си, Ваше задължение е да информирате човека, за когото ни предоставяте данни, относно съдържанието на настоящата Политика, както и да извършите всичко друго необходимо, свързано с това предоставяне, спрямо местното законодателство.
Ваше задължение е информацията и данните, които ни предоставяте, да са верни и точни.

Промени в Декларацията за поверителност

Понякога ще се налагат актуализации в Декларацията за поверителност. При извършването им ще променяме също така и датата на последната актуализация, стояща най-отдолу на Декларацията. За промени в съдържанието на декларацията ще ви уведомяваме, като поставим на видно място на началната страница на уеб сайта съобщение или директно ще ви го изпратим. Преглеждайте периодично Декларацията за поверителност, за да сте информирани за начина, по който защитаваме събраната от нас лична информация. Продължавайки да използвате услугите ни Вие изразявате съгласието си с тази Декларация за поверителност и с извършените към нея актуализации.

Сигурност на данните

Издателят ви уверява, че е предприел организационни и технически мерки, с които да защити в максимално възможна степен неоторизиран достъп или разкриване на информация. Изискваме и от контрагентите ни, доставчици на услуги, наличието на необходимото обезпечаване на сигурността на личните Ви данни.

За връзка с Издателството по отношение на личните данни пишете на [email protected]

© НАНО-КОМ ООД 2018. Всички права запазени.

Свързани публикации

новини
Информация за потребителя

Новини

Съдържание на рубриката НОВИНИ ПУБЛИКАЦИИ МЕДНОВОСТИ ЛЮБОПИТНО АКТУАЛНО ЗА СЕЗОНА

Прочетете още