Още резултати

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Ангел на Тъмнината

Ангел на тъмнината

Той е при вас, за да ви помогне да преодолеете депресията, която ви кара да виждате всичко като в тъмна дупка, от която няма измъкване, в която няма човешка любов.

Всичко, на което досега сте се радвали ви изглежда мрачно и безсмислено. Във вас вече не проникват любовта и добрите съвети. Често вие не знаете откъде идват тези тъмни чувства. Ако се замислите за бъдещето, се изправяте пред тъмнината. Вие не знаете, как ще се наредят обстоятелства по-нататък. Когато погледнете към своя брак или приятелство, ви изглежда, че сте се изправили пред тъмен облак.

Всичко ви изглежда заплашително. Струва ви се, че никога няма да намерите изход от мрака. Ангелът на тъмнината е и Ангел на нощта. Ако вие не знаете какво ще стане, ако добрите думи на другите не стигат до нас, често промяната става в съня ви. Изведнъж, вашият дух отново ще просветне.

Бог често изпраща своите ангели да дарят хората с мъдрост в съня им, за да им покаже нови пътища и да им даде увереност, че Той е близо до тях и че те ще успеят в живота си. Приемете подкрепата на Ангела на тъмнината и той ще освети вашия път! Вярвайте в това!
Призовавайте Ангел на тъмнината

Вижте  Ангели

Свързани публикации