Ангел на Бдителността

Ангел на Бдителността

Той ви призовава да бъдете внимателни и бдителни във всичко, което правите.

Бдителен е този, който се вслушва в своето дишане, внимателно прави своите крачки, винаги е съсредоточен в това, което прави. “Будда” означава “бдителен”. Болшинството от хората живеят само на сън. Изобщо не забелязват какво правят. Те са подвластни на собствените си илюзии за живота и не се срещат с неговото истинско лице.

Предпазливостта ще ви въведе в контакт с вещите и хората. Бдителността във всяко действие придава на живота нежен полъх. За нея трябва ежедневно да се упражнявате, тогава тя ще стане вашето мерило за духовност.

Ангелът на Бдителността ще ви посвети в изкуството на живота, за да откриете в себе си стремеж за живот и да правите всичко с внимание и уважение, защото всичко е ценно, всичко е чудесно, сътворено от Бог и проникнато от Неговия дух.
Призовавайте Ангел на Бдителността

Вижте  Ангели

Свързани публикации