Притчи

притчи
Лечение на Ума

Притчи

Притчи Бог чу молитвите ми Помолих Бог да отнеме гордостта ми, а Бог ми каза: “Не”. Той каза, че гордостта не се взема, от нея

Прочетете още