какао

какао
Нутриенти

Какао

Какао (Cocoa) Какао – съдържа повече от 300 летливи съединения, включително въглеводороди, моно карбонили, пироли, пиразини, естери, лактони и т.н. То също така съдържа приблизително

Прочетете още