Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) представи последните данни за динамиката на разпространение на затлъстяването в света. Съгласно събраните…