глюкозамин

N-ацетилглюкозаминът (Глюкозамин)
Нутриенти

N-ацетилглюкозамин (Глюкозамин) – основна захар

N-ацетилглюкозаминът (Глюкозамин) е една от осемте основни захари, необходими за доброто здраве и функциониране на човешкото тяло, и подобно на другите гликонутриенти повишава комуникацията между

Прочетете още