Глицеритите са препарати, в които за да се извлекат съставките на билките се използва глицерин. Глицеринът е както разтворител така…