Повишеното съдържание на мазни храни в диетата на бременната жена повишава риска от възникване на дефекти в плода, съобщават британски…