In vino veritas (истината е във виното)- афоризъм на всички времена. Налага се впечатлението, че ако я нямаше тази „напитка…