Ароматът на някои битови стоки може просто да предизвика отравяне. Опасност заплашва децата, използващи обичайни продукти. Става дума за бои,…