Лабораторни изследвания на кръвната картина.

мъжежени
хемоглобин (Hb)140 – 180 g/l120 – 160 g/l
еритроцити (Ery)4.6 – 6.2 T/l4.2 – 5.4 T/l
хематокрит (Ht)0.40 – 0.540.37 – 0.47
СУЕ (скорост на утаяване на еритроцитите) Westergrenдо 50г.- 11mm/h

над 50г.- 15mm/h

до 50г.- 12mm/h

над 50г.- 20mm/h

левкоцити (Leu)

3.5 – 10.5 G/l

тромбоцити (Thr)

140 – 440 G/l

ретикулоцити

4 – 14 ‰

(25 – 85 G/l)

желязо

♂ 12.5 – 26.7 µmol/l

♀ 10.7 – 23.4 µmol/l

ЖСК общ

44.8 – 71.7 µmol/

пръчкоядрени

St

3 – 6%

сегментоядрени

Sg

51 – 67%

еозинофили

Eo

2 – 4%

базофили

Ba

0.25 – 1%

лимфоцити

Ly

22 – 40%

моноцити

Mo

4 – 8%

плазмоцити

Pl

0 – 0.5%

време на кървене

2 – 5 мин

време на съсирване

5 – 10 мин

протромбиново време

80 – 110%

тромбиново време

11 – 17 сек

KKB (а РТТ)

26 – 34 или 32 – 51 сек

фибриноген

2 – 4.5 g/l

фибриндегр.продукти

до 10 mg/l

еуглоболинова лиза

180 – 260 мин

Т3 (общ)

1.2 – 3 nmol/l

Т4 (общ)

55 – 165 nmol/l

FT3

3 – 9 pmol/l

FT4

10 – 30 pmol/l

TTX

0.5 – 5.5 mU/l

сиалова киселина

до 140 Е

AST

<250; за деца <300Е/ml

общ белтък

58 – 80 g/l

албумин

35 – 55 g/l

велтман

5 – 7 епр.

тимол (Мак Лаган)

0 – 40 ФЕ

билирубин общ

до 21 µmol/l (1.2 mg%)

билирубин директен

до 8.5 µmol/l (0.5 mg%)

хартиена електрофореза

албумин

0.48 – 0.71

α1-глобулини

0.03 – 0.06

α2-глобулини

0.04 – 0.13

β-глобулини

0.07 – 0.17

γ-глобулини

0.13 – 0.26

норма U/l

след миокарден инфаркт

променя семаксимумнормализира
GOT (ACAT)до 128 – 12 час18 – 35 час3 – 5 ден
CPK-обща♂ до 80, ♀ до 704 – 8 час24 час3 – 4 ден
CPK-MBдо 102 – 4 час12 – 24 час2 – 3 ден
LDH -общадо 24024 – 48 час3 – 6 ден6 – 14 ден
LDH1 + LDH2 (HBDH)до 14012 – 24 час2 – 4 ден8 – 14 ден
LDH5до 75нараства при чернодробен застой
GPT (AЛАТ)до 12нараства при чернодробен застой
алкална фосфатазадеца до 470 U/lвъзрастни до 170 U/l
кисела фосфатазаобща до 11 U/lпростатна до 4 U/l
холинестеразаот 1900 U/lдо 3800 U/l
липазадо 200 U/l
амилаза (диастаза)в серум до 300 U/lв урина до 2000 U/l
ГГТмъже до 28 U/lжени до 18 U/l
K3.5 – 5.6 mmol/l
Na136 – 151mmol/l
Cl96 – 110 mmol/l
Ca2.12 – 2.62 mmol/l
P неорг.0.77 – 1.36 mmol/l
pH7.36 – 7.44
pCO24.66 – 5.99 kPa (35-45 mmHg)
pO210.66 – 13.33 kPa (80-100 mmHg)
SB21 – 25 mmol/l
BEот -2.5 до +2.5 mmol/l
липиден профилжелателногранично променензначително променен
триглицеридиmmol/l0.62 – 2.22.8 – 5.6над 5.6
mg/dL55 – 200200 – 500над 500
общ холестеролmmol/l4.1 – 5.25.2 – 6.2над 6.2
mg/dL160 – 200200 – 240над 240
LDL холестеролmmol/lдо 3.43.4 – 4.1над 4.1
mg/dLдо 130130 – 160над 160
HDL холестеролmmol/lнад 0.90.9 – 0.77под 0.77
mg/dLнад 3535 – 30под 30
кръвна захарнорманамален въглехидратен толерансзахарен диабет
на гладноmmol/l3.9 – 5.65.6 – 7над 7
mg%70 – 100100 – 126над 126
2 часа след 75 гр. глюкозаmmol/lдо 88 – 11над 11
mg%до 144144 – 200над 200
бъбречна функциянормаХБН I стХБН II стХБН III стХБН IV ст
клирънс на креатининаml/sнад 1.330.67 – 0.330.33 – 0.170.17 – 0.08под 0.08
ml/mнад 8040 – 2020 – 1010 – 5под 5
серумен креатининµmol/lдо 133159 – 354354 – 707707 – 1326над 1326
mg%до 1.51.8 – 44 – 88 – 15над 15
уреаmmol/lдо 8.28.2 – 1717 – 3030 – 50над 50
mg%до 5050 – 100100 – 180180 – 300над 300
пикочна киселинаµmol/lдо 410
mg%до 6.9