Още резултати

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Кръвна картина – лабораторни изследвания

Лабораторни изследвания на кръвна картина

мъже жени
хемоглобин (Hb) 140 – 180 g/l 120 – 160 g/l
еритроцити (Ery) 4.6 – 6.2 T/l 4.2 – 5.4 T/l
хематокрит (Ht) 0.40 – 0.54 0.37 – 0.47
СУЕ (скорост на утаяване на еритроцитите) Westergren до 50г.- 11mm/h

над 50г.- 15mm/h

до 50г.- 12mm/h

над 50г.- 20mm/h

левкоцити (Leu)

3.5 – 10.5 G/l

тромбоцити (Thr)

140 – 440 G/l

ретикулоцити

4 – 14 ‰

(25 – 85 G/l)

желязо

♂ 12.5 – 26.7 µmol/l

♀ 10.7 – 23.4 µmol/l

ЖСК общ

44.8 – 71.7 µmol/

пръчкоядрени

St

3 – 6%

сегментоядрени

Sg

51 – 67%

еозинофили

Eo

2 – 4%

базофили

Ba

0.25 – 1%

лимфоцити

Ly

22 – 40%

моноцити

Mo

4 – 8%

плазмоцити

Pl

0 – 0.5%

време на кървене

2 – 5 мин

време на съсирване

5 – 10 мин

протромбиново време

80 – 110%

тромбиново време

11 – 17 сек

KKB (а РТТ)

26 – 34 или 32 – 51 сек

фибриноген

2 – 4.5 g/l

фибриндегр.продукти

до 10 mg/l

еуглоболинова лиза

180 – 260 мин

Т3 (общ)

1.2 – 3 nmol/l

Т4 (общ)

55 – 165 nmol/l

FT3

3 – 9 pmol/l

FT4

10 – 30 pmol/l

TTX

0.5 – 5.5 mU/l

сиалова киселина

до 140 Е

AST

<250; за деца <300Е/ml

общ белтък

58 – 80 g/l

албумин

35 – 55 g/l

велтман

5 – 7 епр.

тимол (Мак Лаган)

0 – 40 ФЕ

билирубин общ

до 21 µmol/l (1.2 mg%)

билирубин директен

до 8.5 µmol/l (0.5 mg%)

хартиена електрофореза

албумин

0.48 – 0.71

α1-глобулини

0.03 – 0.06

α2-глобулини

0.04 – 0.13

β-глобулини

0.07 – 0.17

γ-глобулини

0.13 – 0.26

норма U/l

след миокарден инфаркт

променя се максимум нормализира
GOT (ACAT) до 12 8 – 12 час 18 – 35 час 3 – 5 ден
CPK-обща ♂ до 80, ♀ до 70 4 – 8 час 24 час 3 – 4 ден
CPK-MB до 10 2 – 4 час 12 – 24 час 2 – 3 ден
LDH -обща до 240 24 – 48 час 3 – 6 ден 6 – 14 ден
LDH1 + LDH2 (HBDH) до 140 12 – 24 час 2 – 4 ден 8 – 14 ден
LDH5 до 75 нараства при чернодробен застой
GPT (AЛАТ) до 12 нараства при чернодробен застой
алкална фосфатаза деца до 470 U/l възрастни до 170 U/l
кисела фосфатаза обща до 11 U/l простатна до 4 U/l
холинестераза от 1900 U/l до 3800 U/l
липаза до 200 U/l
амилаза (диастаза) в серум до 300 U/l в урина до 2000 U/l
ГГТ мъже до 28 U/l жени до 18 U/l
K 3.5 – 5.6 mmol/l
Na 136 – 151mmol/l
Cl 96 – 110 mmol/l
Ca 2.12 – 2.62 mmol/l
P неорг. 0.77 – 1.36 mmol/l
pH 7.36 – 7.44
pCO2 4.66 – 5.99 kPa (35-45 mmHg)
pO2 10.66 – 13.33 kPa (80-100 mmHg)
SB 21 – 25 mmol/l
BE от -2.5 до +2.5 mmol/l
липиден профил желателно гранично променен значително променен
триглицериди mmol/l 0.62 – 2.2 2.8 – 5.6 над 5.6
mg/dL 55 – 200 200 – 500 над 500
общ холестерол mmol/l 4.1 – 5.2 5.2 – 6.2 над 6.2
mg/dL 160 – 200 200 – 240 над 240
LDL холестерол mmol/l до 3.4 3.4 – 4.1 над 4.1
mg/dL до 130 130 – 160 над 160
HDL холестерол mmol/l над 0.9 0.9 – 0.77 под 0.77
mg/dL над 35 35 – 30 под 30
кръвна захар норма намален въглехидратен толеранс захарен диабет
на гладно mmol/l 3.9 – 5.6 5.6 – 7 над 7
mg% 70 – 100 100 – 126 над 126
2 часа след 75 гр. глюкоза mmol/l до 8 8 – 11 над 11
mg% до 144 144 – 200 над 200
бъбречна функция норма ХБН I ст ХБН II ст ХБН III ст ХБН IV ст
клирънс на креатинина ml/s над 1.33 0.67 – 0.33 0.33 – 0.17 0.17 – 0.08 под 0.08
ml/m над 80 40 – 20 20 – 10 10 – 5 под 5
серумен креатинин µmol/l до 133 159 – 354 354 – 707 707 – 1326 над 1326
mg% до 1.5 1.8 – 4 4 – 8 8 – 15 над 15
уреа mmol/l до 8.2 8.2 – 17 17 – 30 30 – 50 над 50
mg% до 50 50 – 100 100 – 180 180 – 300 над 300
пикочна киселина µmol/l до 410
mg% до 6.9

Вижте: Заболявания

Свързани публикации