самонастройка

Пространствена самонастройка
Лечебни картинки

Пространствена самонастройка (Spatial self-adjustment)

Пространствена самонастройка Гледайте картинката, когато интуитивно усетите, че сте готови за това! Продължителността на гледане определете сами! И… не забравяйте да Благодарите на Бог за

Прочетете още