Потърсихме информация от  Walter Last с въпроса: Какви мерки да се предприемат при екологични замърсявания? –Страхът повече от всичко потиска…