Афирмация- какво е това?“През последните две десетилетия, физиолозите експериментално показаха, че предизвиканите с думи импулси на втората сигнална система постъпват…