По същество лекарствата са много или малко токсични, колкото са по-токсични, толкова те са „по-силни“. Натуралните средства не могат да…