Продължителността на приемане определете сами.

Препоръчвам ви да започнете с 4-5 минути на ден и постепенно да увеличавате времето! Слушайте вътрешния си глас!

И… не забравяйте да благодарите на Бог!

Новото време