Картинката е заредена за лечение на очите Гледайте я 5- 6 минути на ден За деца 2-3 минути на ден!!! И… не забравяйте да Благодарите на Бог за получената помощ!!!

This image is charged for Treatment of eye Watch it 5 to 6 minutes per day And… do not forget to thank God for the help!