Изчистване и балансиране на полето (Clearing and balance energy field)

Картинката е заредена за изчистване и балансиране на полето

Гледайте картинката, докато усетите баланс и успокояване. Можете да повторите сеанса няколко пъти, по своя преценка

И… не забравяйте да Благодарите на Бог за получената помощ!!!

This image is charged for Clearing and balance energy field

Watch it 5 to 6 minutes per day

And… do not forget to thank God for the help!

 

Изчистване и балансиране на полето

 

Вижте и други Лечебни картинки

Свързани публикации