Продължителността на приемане определете сами.

Препоръчвам ви да започнете с 4-5 минути на ден и постепенно да увеличавате времето!

Слушайте вътрешния си глас!

И… не забравяйте да благодарите на Бог за получената помощ!

 

Божествена Мъдрост