Ботанически наименования: Juglans regia; Juglans cinerea; Juglans nigra Семейство Орехови (Juglandaceae) Предупреждения Няма публикувани. История Кората на ореха е била…