Ботанически наименования: Asclepias tuberosa; Asclepias incarnata; Asclepias asperula Семейство Устрелови (Asclepiadaceae) Противопоказания! Да не се използва по време на бременност…