Ботаническо и често срещани наименования: Tabebuia impetiginosa; Pau D’Arco, Lapacho, Trumpet Bush, Ipe Roxo, Taheebo Семейство Бигнониеви (Bignoniaceae) Противопоказания! Големите…