Сексуалността и ползите от неоргазмения секс могат да бъдат разбрани само в контекста на биоенергията или енергията на живота наричана…