Ботанически наименования: Ficus Carica; Ficus benghalensis; Ficus religiosa Семейство Черничеви (Moraceae) Предупреждения Латексът е токсичен и не трябва да се…