По-долу е даден списък от 15 основни хомеопатични средства за домашно ползване, както и комплект за пътуване. Самакитка 30C (ACONITE…